Farári z Nemecka navštívili Slovensko

Farári z Nemecka navštívili Slovensko

Farársky konvent zo seniorátu Neuenbürg pripravil pre svojich členov študijnú a poznávaciu cestu po Slovensku. Jednou z mnohých zastávok bol aj Generálny biskupský úrad, kde sa tridsiatke nemeckých farárov krátkou prezentáciou prihovoril aj generálny biskup ECAV Ivan Eľko.

Podľa Ulricha Hirscha, bývalého generálneho tajomníka GAW vo Württembersku, nemeckých farárov zaujíma ako evanjelická cirkev na Slovensku žije svoju vieru. "Odozva účastníkov je veľmi pozitívna. Mnohí sú nadšení a majú veľmi dobrý dojem zo srdečných ľudí, výnimočnej krajiny a tiež zo života cirkevných zborov."

V programe navštívili Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK, prehliadku mesta a po návšteve GBÚ sa presunuli do sídla nemeckého veľvyslanca a stretli sa s Joachimom Bleickerom. Z Bratislavy cestujú do partnerského seniorátu Gemer. V Rožňave ich čaká návšteva cirkevnej škôlky, v Štítniku návšteva gotického kostola a rozhovor s farárkou Janou Ilčiskovou, v Koceľovciach gotický kostol a rozhovor s kaplánkou Emíliou Velebírovou a v Dobšinej návšteva gotického kostola (bývalý nemecký kostol). Následne si v Spišskej Sobote pozrú kultúrne pamiatky UNESCO, v regióne Spiš navštívia Kežmarok (drevený kostol), kde budú sláviť aj pobožnosť. Chýbať nebude návšteva Tvarožnej, Žehry, Spišského hradu a Levoče.  V závere svojej návštevy pôjdu aj do Vysokých Tatier, konkrétne Nového Smokovca. Tu si pozrú zborové centrum, kam smerovala podpora z GAW v roku 2004. Prijme ich brat Pavol Kušnír. Neobídu ani Veľký Slavkov a mládežnícke centrum SEMu, ktoré GAW podporuje už dlhé roky.

Farársky konvent sa koná každý rok. Obvykle v niektorom kongresovom centre v Nemecku, kde sa stretnú kolegovia - farári a farárky a kde hovoria o nejakej málo diskutovanej téme. Organizátori sa snažia budovať spoločenstvo medzi sebou, udržiavať a budovať kontakty s partnerským seniorátom Gemer. Chcú spoznať Evanjelickú cirkev na Slovensku, zbory, farárov aj vedenie cirkvi. Zaujíma ich aj politická a sociálna situácia v štáte, v spoločnosti a aj v ekumenickom kontexte. Návšteva jednotlivých projektov, ktoré podporuje Gustav-Adolf-Werk je zároveň aj posilnením komunity medzi farármi z okresu Neuenbürg a slovenskými predstaviteľmi. V neposlednom rade, v okrese Neuenbürg sú stále noví kolegovia, ktorí sa dodnes nepoznajú a takáto poznávacia cesta slúži aj na ich spoznanie sa navzájom. Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.