Evanjelizácia v Dolných Salibách

Evanjelizácia v Dolných Salibách


Dňa 16. apríla v evanjelickom kostole v Dolných Salibách sa konala evanjelizácia, ktorú viedol celoštátny misijný farár z Maďarska János Szeverényi s názvom Ostaň nažive! v rámci ktorej vystúpil aj Spevokol Napsugár z obce Neded.
Podujatie na ktorom sa okrem evanjelických zúčastnili aj reformované cirkevné zbory z okolia ako aj členovia rímskokatolíckej cirkvi, zahájil miestny duchovný Olivér Nagy. Na úvod predstavil pána farára Szeverényiho, ktorý svojou oddanou a rozsiahlou službou je známy v celej Karpatskej kotline. Od roku 2003 je celoštátnym misijným a evanjelizačným duchovným, riaditeľom Evanjelického misijného strediska a Maďarského evanjelického rozhlasovej misie, šéfredaktorom evanjelického misijného časopisu Híd (most). V minulom roku mu bolo udelený prezidentkou Maďarska Katalin Novák Maďarský zlatý kríž za zásluhy za misijnú službu
Miestny duchovný zároveň uviedol, že sa v kostole v budúcnosti bude konať séria evanjelizačných podujatí a pri príležitosti 50. výročia Leuenbergskej konkordie vyzdvihol aj vynikajúcu ekumenickú spoluprácu s reformovanou cirkvou.
Brat farár Szeverényi prítomných povzbudil na základe 16. kapitoly knihe proroka Ezechiel a v jej kontexte postupne vysvetlil Boží plán záchrany svojho ľudu. Jeho a zvesť a príklady zo života boli jednoznačným usmernením pre hľadajúcich a dobrou správou pre všetkých tých ktorí majú otvorené srdcia voči evanjeliu. Okrem obsažnej evanjelizácie priniesol aj misijné materiály, ktoré daroval prítomným
Evanjelizácia pokračovala v priestoroch farského úradu kde každí možnosť na diskusiu a osobný rozhovor s bratom farárom. Ďalšie misijné podujatie, Celoštátny misijný deň pre maďarských veriacich sa uskutoční dňa 20. mája v CZ Gemer.

Galéria k článku

Olivér Nagy