Evanjelický týždenník oslavuje tento rok 110.te výročie

Evanjelický týždenník oslavuje tento rok 110.te výročie

Evanjelický posol spod Tatier je tradičným týždenníkom evanjelikov a. v. na Slovensku. Vychádza od roku 1910 a jeho vydavateľom je Tranoscius, a. s. Evanjelický posol spod Tatier prináša informácie zo života ECAV, ale aj vo svete, má duchovný a tiež misijný charakter. V tomto roku si pripomína 110. výročie od svojho založenia a od marca 2020 je dostupný aj na internete.

Svetový deň masmédií pripadá na 20. mája. Tento rok si evanjelická cirkev na Slovensku pripomína vzácne výročie svojho najstaršieho periodika.

Evanjelický posol spod Tatier prežil dve svetové vojny, počas ktorých niesol posolstvo nádeje a útechy na bojisko. Zvládol hospodársku krízu a bránil dedičstvo viery našich predkov i učenie našej cirkvi. Spoznal i desaťročia neslobody komunistického režimu, no ani pád totality nepriniesol koniec zápasov. Evanjelický posol spod Tatier chce aj v dnešných sekulárnych časoch napĺňať svoju misiu – prinášať živé Božie slovo a pravdivé informácie.

Evanjelickú cirkevnú tlač na Slovensku tvorí už spomínaný Evanjelický posol spod Tatier, ďalej Cirkevné listy, Dúha- časopis pre deti, Cestou svetla, Evanjelický Východ či Služba slova- kázňové prípravky pre farárov a tiež mnohé regionálne občasníky, vychádzajúce v cirkevných zboroch.

Do ďalších rokov života prajeme nielen Poslu, ale aj ostatným titulom v našej cirkvi veľa spokojných čitateľov a tiež zaujímavé a kvalitné články.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.