Evanjelický kostol a. v. v Čataji 80 ročný

Evanjelický kostol a. v. v Čataji 80 ročný

Čataj  už  po 80. krát,  od prvého posvätenia Božieho chrámu v roku 1939 dp. biskupom Západného dištriktu Dr. Štefanom Samuelom Osuským, ďakoval Pánu Bohu v prvú septembrovú nedeľu (1.9.2019) nielen za spoločný príbytok a za pomoc, ktorú dal ich predkom pri jeho stavbe, ale aj za všetko duchovné požehnanie, ktorého sa im v tomto chráme dostáva.

Po predspeve sestry seniorky doc. ThDr. Sidónie Horňanovej, PhD., úvodnú liturgiu v naplnenom chráme  vykonali: Pavel Kollár, Andrea Lukačovská a Anna Podlesná. Slávnostnou kazateľkou Božieho Slova, bola sestra seniorka Bratislavského seniorátu, ktorá sa chrámovému zhromaždeniu prihovorila na základe biblického textu z Knihy proroka Zachariáša 4, 6: Nie vojenskou mocou ani silou, ale mojím Duchom - hovorí Hospodin mocností.
V úvode svojej kázne pripomenula dôvod tejto slávnosti: „V dnešný pamätný deň sme sa zišli s vďačnosťou za tých, ktorí tento chrám Boží postavili a v ňom slúžili a slúžia až dodnes. Vyzvala prítomných k duchovnej obnove, ktorá sa musí začať vo vnútri, v srdciach ľudí, z moci Ducha Svätého. Pán Boh sa neuspokojí len s peknou fasádou – s vonkajšou (formálnou) zbožnosťou, s náboženskými zvykmi a ľudskými výkonmi, ktoré sú výsledkom ľudskej šikovnosti, múdrosti či pevnej vôle, no bez pôsobenia Ducha Svätého. Cirkevný zbor môže navonok vykazovať výsledky, Pán Boh však posudzuje, či tie vonkajšie prejavy zbožnosti alebo aj mediálny imidž je naozaj Jeho ovocím, výsledkom pôsobenia Jeho Ducha v premenených srdciach a životoch ľudí. Nie mocou a silou, ale mojím Duchom!“ Pred Jeho mocou sa chceme dnes znížiť, pokoriť. Jeho moci sa my, slabí, nedostatoční, túžime aj dnes otvoriť vo viere v Božie prorocké slovo: Nie vojenskou mocou, ale mojím Duchom!“                                           
Po slávnostnej kázni nasledovali príhovory. Sestra dozorkyňa Elena Privizerová načrela do histórie konštatovaním, že: „Z hľadiska historického je náš kostol veľmi mladý, aj keď má už 80 rokov. To však nemôžeme povedať o našom cirkevnom zbore Veľký Grob - Čataj. Jeho história siaha až do roku 1647. Naši predkovia zažili veľa útrap, protireformačného útlaku až sa im v roku 1786 podarilo založiť cirkevný zbor a začať stavať chrám Boží, tzv. tolerančný kostol, ktorý bol dokončený v roku 1788 bez veže a uličného vchodu. Cirkevníkom z Čataja neprišlo zaťažko chodiť na služby Božie do Grobu, či už pešo, na voze alebo na saniach celých 150 rokov. Čatajania však túžili mať vlastný kostol. Zásadné rozhodnutie dozrelo až v roku 1936, kedy Čatajania vyhlásili, že si postavia nový kostol v Čataji. Tak vážne rozhodnutie nenarušilo vzájomné dobré vzťahy zboru, ktoré sa naďalej rozvíjali vo vzájomnej úcte a porozumení.“
Po záverečnej liturgii a skončení Služieb Božích sme prijali milé pohostenie domáceho zboru v priestoroch okolia kostola.        

Soli Deo Glória!                

Galéria k článku

Ján Podlesný
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.