Európska konferencia protestantskej cirkevnej hudby

Európska konferencia protestantskej cirkevnej hudby

Evanjelické centrum  pre cirkevnú hudbu v Hildesheime v Nemecku, bolo v dňoch 26.– 29. septembra 2019 strediskom, kde sa stretli predstavitelia protestantskej cirkevnej hudby z rôznych štátov Európy. Po viacerých rokoch sa konferencie zúčastnil aj delegát zo Slovenska, predseda Výboru pre cirkevnú hudbu a hymnológiu ECAV na Slovensku brat Janko Siroma. 

Počas konferencie odzneli viaceré prednášky odborníkov na témy týkajúce sa cirkevnej hudby, ktorými reflektovali súčasný stav cirkevnej hudby, ako aj jej historický význam a vplyv na človeka. Odzneli aj podnety k víziám cirkevnej hudby. Z hľadiska vývoja sa dôraz kládol na odbornosť cirkevných hudobníkov a ich erudovanosť aj v oblasti moderných smerov (pop, gospel, jazz, spiritua). Zo spomínaných odborov by mali cirkevní hudobníci absolvovať aj klasifikačné skúšky. Profesionalita cirkevných hudobníkov je zároveň predpokladom vysokej kvality cirkevnej hudby v kostoloch. Na konferencii predstavili aj viaceré úspešné projekty v oblasti cirkevnej hudby v Evanjelickej a. v. cirkvi v Nemecku, ktoré sú dôkazom toho, že systematickosť, dôsledná príprava a tímová práca garantujú úspech a kvalitu. Uskutočnilo sa aj zasadnutie spolku cirkevných hudobníkov, na ktorom sa konali voľby jeho predsedníctva. Tu sa diskutovalo aj o budúcoročnom konferencii a jej programe, ktorá sa uskutoční vo Viedni 24. –27. septembra 2020. Najväčším prínosom konferencie bola predovšetkým vzájomná diskusia jednotlivých delegátov, počas ktorej si mali možnosť vymeniť skúsenosti, praktické rady a zhodnotiť súčasný stav cirkevnej hudby v jednotlivých krajinách. Model vzdelávania  cirkevných hudobníkov, ktorý predstavil delegát Ladislav Moravetz z Česka sa javí ako dôsledný a použiteľný aj u nás. Konferencia cirkevných hudobníkov bola ukončená službami Božími v evanjelickom kostole st. Andrea v Hildesheime.


Galéria k článku

Janko Siroma
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.