Ekumenická bohoslužba v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

Ekumenická bohoslužba v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov POSTOJ/ADAM RÁBARA

Pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa konala v nedeľu, 23.1.2022 v Novom evanjelickom kostole v Bratislave celoslovenská ekumenická bohoslužba. 

Kázeň mal biskup Cirkvi československej husitskej Ján Hradil, ktorý sa zdôveril, že pred 45 rokmi by mu ani nenapadlo, že v televízii bude raz možné vysielať bohoslužby. Spoločná reč medzi kresťanmi podľa biskupa Hradila neznamená, že sa cirkvi vzdajú svojich zvyklostí. Ako príklad uviedol lúku, kde je každý kvet iný, ale spolu hľadia k slnku. "V prvom rade sme všetci kresťania, ktorí boli pokrstení v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého." V závere biskup Hradil všetkých vyzval, aby sme presvetľovali skúšky týchto náročných dní svetlom nádeje- Ježišom Nazaretským.
Prítomným v kostole aj pri televíznych obrazovkách sa prihovoril aj riaditeľ cirkevného oddelenia na ministerstve kultúry, Radovan Čikeš. Ten cirkvám poďakoval za ich službu a prácu pre celú spoločnosť. „Poskytujú veriacim útechu, posilu a nádej v tejto neľahkej dobe.“
S príhovorom vystúpil aj Viktor Sabo, generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OZ a OS SR, ktorý povedal: "Z hľadiska biblických princípov nemôžeme akceptovať, ak vstúpenie do prostredia cirkvi je podmienené splnením zvláštnych zdravotníckych požiadaviek a ak vzniká jeden zástup, ktorý ich splnil, a druhý nabok vyčlenený zástup, ktorý ich nesplnil. V skutočnosti existuje len jeden zástup, a to je zástup hriešnikov. Ľudí chceme chrániť, ale nie za cenu segregácie, ako ju pociťujeme v cirkvi,“ uzavrel brat Viktor Sabo.


FOTO: Postoj/Adam Rábara

Galéria k článku

Postoj/Adam Rábara