Druhý príchod Pána Ježiša

Druhý príchod Pána Ježiša

Počas poslednej besiedky v tomto roku sme si vybrali tému druhého príchodu Pána Ježiša. Urobili sme to ako paralelu medzi poslednými slovami Pána Ježiša, keď išiel po vzkriesení k svojmu Otcovi, a našou besiedkou, ktorá bola posledná v tomto školskom roku.

Vtedy si poprajeme všetko dobré, pekné prázdniny, veľa pekných zážitkov, jednoducho chceme detičkám zaželať samé dobré veci.

Rovnako, keď Pán Ježiš odchádzal k svojmu Otcovi a videl smutných učeníkov, chcel im povedať niečo dobré. Správu, ktorá by im prinavrátila radosť a nádej do nastávajúcich dní. Pán Ježiš im teda ako posledné slová povedal, že On sa ešte raz vráti na túto zem.

Učeníci sa upokojili a mohli ísť s nádejou, že nie je všetkému koniec, že ich Pán ešte príde a zoberie si k sebe tých, ktorí Ho milujú.

Pre naše detičky bola táto téma veľmi zaujímavá, veľa sa pýtali a premýšľali nad tým. Mali veľa zaujímavých a niekedy aj zábavných nápadov, kedy a na čom by Pán Ježiš mohol prísť J.

Dôraz sme dali na ústrednú pravdu, že to, čo je pri druhom príchode Pána Ježiša najpodstatnejšie, nie je spôsob, ani čas príchodu, ale náš postoj - očakávať tento príchod s radosťou a čistým srdiečkom.

Na záver sme si spolu dali jednoduchý a krátky test svojej pripravenosti. Povedali sme si, že tých, ktorých táto zvesť potešila, majú pravdepodobne čisté srdiečko, ktoré miluje Pána Ježiša. Na druhej strane, ak niekto prežíva strach z toho, že sa tieto veci udejú a nie si je istý, či si Pán Ježiš zoberie so sebou aj jeho, pravdepodobne potrebuje vyznať svoje hriechy a odovzdať svoj život do Božích rúk. Detičkám sme dali možnosť, aby na záver prišli za nami a modlili sa, ak pociťujú obavy.

Po lekcii sme si vyrábali „korunu spravodlivosti“, o ktorej nám Božie slovo hovorí ako o odmene.

 „Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, spravodlivý sudca, no nie iba mne, ale aj všetkým, čo s láskou očakávajú jeho zjavenie.                                       2 Tim. 4,8

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.