Domáca pobožnosť na nedeľu Predpôstnu

Domáca pobožnosť na nedeľu Predpôstnu

Pieseň ES 229
 
            Boh náš je láska od večnosti je základ bytia, prúd milosti, On z lásky stvoril, spravuje svet, kde nieto  Jeho, života niet! Boh náš je láska, Boh náš je láska!
 
Čítanie Božieho slova z Mt 21, 28 - 31
 
            „Jeden človek mal dvoch synov. Pristúpil k prvému a povedal mu: Syn môj, choď dnes pracovať na vinicu! On odpovedal: Dobre, pane! Ale nešiel. Potom prišiel k druhému a povedal mu to isté. A ten odpovedal: Nechce sa mi! Ale potom oľutoval a išiel. Ktorý z tých dvoch splnil vôľu otcovu? Odpovedali Mu: Ten druhý. Povedal im Ježiš: Veru vám hovorím, že colníci a neviestky predchádzajú vás do kráľovstva Božieho.“
 
Milí bratia a sestry!
 
            Dnešná nedeľa hovorí o láske. Predstavuje nám lásku Božiu a zároveň nás nabáda k tomu, aby sme milovali blížnych. Čo to ale znamená?
 
Láska
            My dnes chápeme lásku ako pocit. Keď sa povie láska, hneď si pomyslíme na to príjemné teplo pri srdci, ktoré pociťujeme vždy vtedy, keď pozrieme na niekoho, koho milujeme či už je to naše dieťa, partner alebo sympatický človek, s ktorým sme spriaznení, s ktorým si rozumieme a ktorého teda máme radi. Takéto teplo určite necítime vtedy, ak stretneme človeka, ktorý nám je nesympatický, hoci by to bol aj člen cirkevného zboru. Písmo nám pritom hovorí, že aj tohto človeka máme milovať. Ako to však dosiahnuť? Ako si navodiť to hrejivé teplo pri srdci, ak nám daný človek skôr dvíha tlak a pri pohľade na neho nám kypí žlč?
 
Emocionálna doba
            Prežívame emocionálnu dobu. Všimnite si, že sa dnes kladie veľký dôraz na to, ako sa človek cíti. „Buďte spokojní, majte sa radi, užite si to ...“, len žiadny stres ., len nič také, čo by nás z našej pohody vyrušilo. Psychológovia vyzývajú, aby sme zo života našich detí odstránili všetko čo by ich akokoľvek emočne rozochvelo a ak sa nám niečo nepáči alebo sa niekde necítime dosť príjemne, odchádzame. Minulé generácie však určite takto nežili a ani v dobách Pána Ježiša to nebolo tak. On sám povedal neraz tvrdé slová vládcom i jednoduchým ľuďom a nehľadel na to, či sa ich dotkne alebo nie alebo či sa pri Ňom cítia príjemne alebo nie. A predsa o Ňom hovoríme, že všetkých miloval dokonalou láskou. Ako to?
 
Láska ako postoj
            Láska v biblickom zmysle slova nie je pocit ale postoj. Aj preto je v známej Hymne lásky opísaná slovesami. Ak idem do kostola a stretnem pred bránou svojho oponenta, ktorý neustále do všetkého vŕta a každému len protirečí, asi nepocítim to hrejivé teplo pri srdci, no ak ho napriek tomu pozdravím alebo mu dokonca pridržím dvere či dám v nich prednosť, to je láska. Ani Pán Boh nemiluje ľudí a svet cez emočnú eufóriu. Taká láska by bola slepá a zavádzajúca rovnako, ako sme často slepí aj my, keď počúvame iba to svoje rýchlo tlčúce srdce a na milovanom človeku vidíme všetko len to dobré a pred zlým zatvárame oči. Pán Boh nie je zaslepený pocitmi lásky, preto môže byť milujúcim Bohom aj spravodlivým Sudcom. Jeho láska nepripravuje o triezvy úsudok, preto napriek tomu, že miluje ľudí, nenávidí hriech. A pamätajme, že ten nenávidený hriech je súčasťou tých milovaných ľudí. Ako to teda Boh robí?
 
Skutky lásky
            Otvoriť dvere a dať prednosť milovanej žene je ľahké. Urobiť to isté pre nepríjemného oponenta je ťažšie. No presne to robí Pán Boh. Ľudia Ho nespočetne mnohokrát urazili, zosmiešnili, zavrhli alebo vysmiali. On teda nemá ani najmenší dôvod ich emočne milovať, no predsa na nich hľadí ako na svoje deti a odpúšťa im, ba dokonca posiela svojho Syna na ich záchranu. Pán Ježiš mal mnoho oponentov a určite ich nemiloval emočným zamilovaným spôsobom ale triezvym pohľadom, ktorým videl, že sú hriešni, nedokonalí, zaslepení a blúdiaci. V Jeho srdci nebola euforická zamilovanosť ale ľútosť, že sú ako ovce bez pastiera a bolo Mu ich ľúto. Jeho láska je v tom, že napriek tomuto všetkému šiel na cestu utrpenia a umrel za nich. Umrel za všetkých – aj za matku Máriu, aj za svojich učeníkov ale aj za Herodesa, Piláta či Rímskeho cisára. Umrel za všetkých, lebo na všetkých hľadel ako na Božie stratené deti, ktoré by sa azda mohli vrátiť. Aj my tak máme vidieť Božie dieťa v každom človeku, teda aj v tom, kto nám je nesympatický a následne vedome uprednostniť prejav lásky pred prejavom nepriateľstva alebo pohŕdania.
 
Dvaja bratia
            Veľmi pekne nám to približuje dnešné podobenstvo. Jeden otec mal dvoch synov a oboch požiadal, aby šli pracovať na vinicu. Jeden sa hneď nadchol, horlivo prikývol ale neurobil nič. Druhý možno odvrkol, možno aj zanadával, ale napokon si to rozmyslel a šiel. Ak by sme to mali preložiť do modernej reči, mohli by sme tento príbeh porozprávať aj takto: Istý farár poprosil sestry v zbore, aby napiekli koláčov na zborovú slávnosť. Dve sa hneď prihlásili a horlivo sľubovali, koľko toho napečú, no napokon nepriniesli nič. Tretia povedala, že ona veru nenapečie, pohundrala i pokritizovala farára, že zasa čosi vymýšľa a odišla, no napokon jej to nedalo a priniesla krabicu s koláčmi. Z ktorej má zbor väčšiu radosť?
 
            Písmo nám hovorí, že pre Pána Boha nie sú dôležité naše emócie ale naše postoje a skutky. Ak sa nám do niečoho nechce alebo s dačím nesúhlasíme, no napriek tomu urobíme niečo dobré, je to Pánu Bohu milšie, ako keď slovami horlivo vyznávame vieru, no štipľavým slovom alebo dokonca ohováračnými rečami pošpiňujeme bratov a sestry. Zdržať sa hanlivých slov a radšej priať dobré aj svojmu protivníkovi, to je láska, akou miloval aj Pán Ježiš tento svet. A k takejto láske sme dnes aj v cirkvi dennodenne vyzývaní, pretože ju dnešná cirkev a hlavne naše spoločenstvo v nej veľmi potrebuje. Amen.
 
Modlitba
 
            Pane Ježiši Kriste, Ty si umrel za svet, hoci Ťa ľudia odmietali, kritizovali i zosmiešňovali. Miloval si ich láskou, ktorá neznamená slepú zamilovanosť ale vedomie, že sú to stratené Božie deti, ktoré potrebujú pomoc. Práve Tvoja láska Ťa viedla k ochote im tú pomoc dať, hoci si to robiť nemusel. Ó, uč aj nás takejto láske. Láske, ktorá sa prejavuje práve vtedy, keď sa nám do niečoho nechce, keď nás niekto nahnevá alebo keď nám je niekto nesympatický. Prosíme, kiež práve vtedy dokážeme prejaviť lásku a urobiť či povedať niečo dobré. Veď práve tým Ti budeme najviac podobní. Amen.
 
Pieseň ES 642
 
            Šla svetom láska nebeská, ktorá sa telom stala, a družina ju anjelská oslavou privítala. Tá láska svätá, najvyššia, čo hriechy naše sňala, si Ty, ó drahý Ježiši, buď česť Ti, večná chvála!