Domáca pobožnosť na 4. nedeľu po Veľkej noci (7. máj 2023)

Domáca pobožnosť na 4. nedeľu po Veľkej noci (7. máj 2023)

Pieseň ES 129
 
            Deň vzkriesenia Pánovho oslavujme a z víťazstva Kristovho sa radujme! Nad hrobom a nad smrťou On zvíťazil, nás zachránil, satana moc porazil.
 
Čítanie Božieho slova z J 16, 12 - 13
 
            „Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete. Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci.“
 
Milí bratia a sestry!
 
            Pána Ježiša dnes nachádzame pri dôležitom rozhovore, ktorý viedol so svojimi učeníkmi krátko pred svojou smrťou. Jeho slová, ktoré tu povedal, zachytil evanjelista Ján a nazývame ich „rečami na rozlúčku.“
 
Chcem veľa povedať
            Ak by sme my mali našim blízkym povedať všetko, čo by sme krátko pred smrťou mali na srdci, možno by sme ani nevedeli kde začať. Možno by sme vyznávali ako Pán Ježiš: Mnoho vám mám povedať ale .. V našom prípade by za tým „ale“ stál možno nedostatok času alebo naša neschopnosť rozhodnúť sa, čo je z toho množstva to najdôležitejšie. Pán Ježiš sa tiež priznáva, že má toho mnoho čo povedať, ale dôvodom, prečo to neurobí, nie je nedostatok času ale to, že by učeníci tie nové pravdy nepochopili.
 
Porozumenie
            V evanjeliách na mnohých miestach čítame, že učeníci nerozumeli tomu, čo Pán Ježiš robil alebo hovoril. Nás to dnes udivuje, pretože myšlienky Pána Ježiša sú nám blízke. Pamätajme však na to, že žijeme v dobe, ktorá je už silne ovplyvnená kresťanstvom. Myšlienka lásky k blížnemu, aktivity v uzmierovaní či ochoty odpúšťať nám už nie je taká cudzia, ako bola ľuďom pred dvoma tisíckami rokov. Vtedy ľudia uvažovali úplne inak a Ježišove etické požiadavky ako aj Jeho obrazy o Božom kráľovstve či konci sveta im boli cudzie.
 
Daromná námaha
            Pán Ježiš si to veľmi dobre uvedomuje a práve preto hovorí, že teraz ešte nie je ten správny čas, aby učeníkom hovoril všetko, čo by mali vedieť. Za Jeho slovami však nie je ani výsmech, ani irónia ani pohŕdanie. Pán Ježiš učeníkom nijako nedáva pocítiť, že by azda pre svoju neschopnosť porozumieť Jeho slovám boli menejcenní. Pán Ježiš ani nehovorí tieto slová len preto, aby ich skonštatoval. Hovorí ich preto, aby ich pripravil na to, že sa to zmení. On totiž má moc vniesť porozumenie Božím veciam tam, kde ho niet.
 
Duch pravdy
            Pán Ježiš svojim učeníkom predstavuje Ducha Svätého – Radcu, Utešiteľa, Ducha pravdy, ktorý po Jeho odchode príde, aby im nielen sprítomňoval Pána Ježiša a pripomínal im Jeho slová i skutky, ale hlavne, aby im dal všetkému porozumieť. Len si spomeňme, koľkokrát je v Písme napísané, že hoci učeníci najprv nerozumeli nejakému Ježišovmu slovu či skutku, no neskôr, keď prijali Božieho Ducha, tomu porozumeli. Áno, je to Boží Duch, ktorý dáva človeku rozumieť a vnímať to, čo Boh hovorí a koná. Bez tohto Ducha sa nábožné reči zdajú byť neuveriteľné.
 
Bláznivé reči
            Už apoštol Pavol napísal, že zvesť o kríži Pána Ježiša Krista a teda aj zvesť o Jeho vzkriesení je pre mnohých ľudí bláznovstvom. Rovnako je to aj dnes. Mnohí sa len pochybovačne usmievajú, keď im začnete hovoriť o narodení Pána Ježiša z panny alebo o Jeho vzkriesení z mŕtvych. Možno vám do očí nepovedia, že je to podľa nich hlúposť, no v duchu sa čudujú, ako tomu niekto môže veriť. Nuž, nie je to nič nové. Už prví apoštolovia sa stretali s odmietaním evanjelia ako posolstva o kríži Pána Ježiša Krista. Pritom je to jediné a to najdôležitejšie, čo kresťanstvo prináša. Dr. Martin Luther zdôrazňoval, že cirkev musí stále hlásať kríž Pána Ježiša Krista a z tejto svojej zvesti nesmie nikdy poľaviť, pretože ak by sa chcela zapáčiť svetu, zradila by svojho Majstra a Pána.
 
Modernizácia
            Dnes sa cirkev často stretáva s požiadavkou zmodernizovať svoje učenie a viac ho prispôsobiť dobe. Tá sa vraj za ostatné roky a stáročia veľmi zmenila a tradičné posolstvo cirkvi sa do nej nehodí, ľudia mu nerozumejú a nie je ani aktuálne. Ale naozaj?
 
Východisko
            Písmo viackrát upozorňuje, že ak by z neho niekto niečo ubral alebo k nemu pridal, prehreší sa voči nemu. Východiskom z bludného kruhu moderných požiadaviek preto nie je zmena posolstva cirkvi ale práve naopak: neustála modlitba cirkvi za Ducha pravdy pre tento svet. Pán Ježiš, stojac zoči-voči učeníkom, ktorí nerozumeli Jeho slovám, nezačal hovoriť inak – tak aby sa im to páčilo – ale prisľúbil im Ducha pravdy, ktorý im dá všetkému porozumieť.
 
            Dnešná nedeľa nám pripomína práve udalosť, kedy Pán Ježiš prisľúbil svetu tohto Ducha. To je vhodná chvíľa na to, aby sme o toho istého Ducha prosili aj pre dnešný svet. Veď v Ňom je jediná odpoveď na otázku: ako by mohol dnešný svet prijať zvesť o Pánovi Ježišovi Kristovi. Ak nám teda záleží na tom, aby svet prijal evanjelium, modlime sa denne za to, aby Pán Boh dal svojmu slovu sa šíriť a ľuďom schopnosť mu porozumieť. Amen.
 
Modlitba
 
            Pane Ježiši Kriste, Ty si umrel za nás aby si nás spasil a potom si vstal z mŕtvych, aby si ukázal svoje víťazstvo nad smrťou. Aká bláznivá to zvesť pre tento svet. Nie však pre nás. My vidíme v Tvojom poslaní Božiu zachraňujúcu lásku a moc i Tvoju dokonalú poslušnosť a vernosť. My vieme, že si to konal pre nás a že vďaka tomu môžeme mať nádej večného života. Ďakujeme Ti, že si nám dal svojho Ducha, ktorý nám to všetko zjavuje. Prosíme, daj tohto Ducha aj svetu, aby ľudia nevideli v Tebe iba prelud a v cirkvi prežitok, ale aby si uvedomovali realitu svojho hriechu, vážnosť zatratenia, na ktoré ich hriech odsudzuje a napokon aj skutočnosť Tvojej lásky a moci, ktorá všetkých z akejkoľvek hrozby vymaňuje. Nech je Tvoje meno oslávené! Amen.
 
Pieseň ES 136
 
            Ježiš žije a ja s Ním! Kde je, smrť, kde hrôza tvoja? On víťazstvom preslávnym i mne život vybojoval. Svetlo svojim zosiela, v tom je moja dôvera.