Domáca pobožnosť na 4. nedeľu po Veľkej noci (15. máj 2022)

Domáca pobožnosť na 4. nedeľu po Veľkej noci (15. máj 2022)

Pieseň ES 129
 
            Deň vzkriesenia Pánovho oslavujme a z víťazstva Kristovho sa radujme! Nad hrobom a nad smrťou On zvíťazil, nás zachránil, satana moc porazil.
 
Čítanie Božieho slova z Jer 17, 5 - 8
 
            „Takto vraví Hospodin: Prekliaty je muž, ktorý dúfa v človeka a telo robí svojou oporou, ale jeho srdce sa odvracia od Hospodina. Bude sťa borievka na púšti, a neuzrie dobro, ktoré príde; bývať bude na spáleniskách púšte, v krajine soľnatej a neobývanej. Požehnaný je muž, ktorý dúfa v Hospodina, ktorého nádejou je Hospodin. Bude ako strom zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku, nebojí sa, že príde horúčava; lístie mu ostáva zelené, ani v suchých rokoch nemá starosti a neprestajne rodí ovocie.“
 
Milí bratia a sestry!

            Po prečítaní dnešných slov máte možno pocit, že ste podobné slová už niekde čítali. Nemýlite sa. 
 
Paralely
            V Písme sa často stáva, že sa na viacerých miestach objavujú podobné myšlienky, niekedy dokonca vyjadrené až veľmi podobnými alebo tými istými slovami. Dnešný text nám tak pripomína 1. žalm, kde sa tiež hovorí o tom, že človek, ktorý má záľubu v Božom slove bude ako strom, zasadený pri vodných tokoch pričom ten, čo na Božie slovo nehľadí, bude ako plevy, ktoré vietor rozfúka. A predsa je v týchto dvoch textoch určitý rozdiel. Kým 1. žalm hovorí hlavne o Božom slove, Izaiáš hovorí priamo o Hospodinovi a dôvere v Neho.
 
Dôvera
            Dôvera je v každom vzťahu veľmi dôležitá. Len ťažko si vieme predstaviť, že by do manželstva vstupovali ľudia, ktorí si neveria, že by obchodní partneri uzatvorili spoluprácu ak by o sebe pochybovali, alebo že by sa priatelia, vydali na spoločnú dobrodružnú cestu, ak by o sebe navzájom nemali dobrú mienku. Dôvera je tak základom každého vzťahu aj úspechu spoločného života či podnikania.
 
Pochybnosti
            Ak sa do vzťahu votrú pochybnosti, je to veľmi nepríjemné. Vieme, ako vyzerá manželstvo tých, ktorí sa neustále podozrievajú a z niečoho obviňujú. Vidíme, ako vyzerajú mierové rokovania dvoch vojnových strán, ak jeden druhému neverí. Pochybnosti niekedy spontánne prichádzajú, často im vonkajšie okolnosti nahrávajú, no nikdy vzájomný vzťah neposilnia, práve naopak, vždy mu len uškodia.
 
Božie vyvolenie
            Vzťah Hospodina k Izraelu je tiež veľmi úzky. Písmo o ňom často hovorí ako o Božom vyvolení, kedy si Hospodin zo všetkých národov vyvolil Izrael a postavil ho vo svojich očiach na mimoriadne miesto, inokedy o ňom dokonca hovorí ako o manželstve, kedy si Hospodin vzal Izrael za nevestu, čo je vyjadrením ešte užšieho vzťahu lásky, služby ale aj dôvery. Hospodin je pritom ten, čo miluje naplno a možno Mu dôverovať. Je to ale tak aj zo strany Izraela či ľudí všeobecne?
 
Následok nevery
            Tak ako nevera v manželstve či akomkoľvek inom vzťahu má za následok minimálne naštrbenie ak nie zničenie vzťahu, má aj nevera voči Hospodinovi svoje následky. Pritom často to ani nie je Boh sám, ktorý by zo žiarlivosti trestal ľudí. Sú to prirodzené následky ľudského rozhodnutia. Môžeme to prirovnať k manželstvu, z ktorého muž odíde, pretože ho jeho žena omrzela. Začne sa o seba starať sám, no čoskoro zistí, že sa nemá tak dobre, ako sa mal predtým. Zrazu mu nemá kto robiť spoločnosť, nemá sa komu posťažovať, večer ho doma nečaká teplá večera a v skrini chýbajú čisté košele. Ak si aj nájde milenku, tá mu odmietne robiť slúžku a chce zo vzťahu s ním čerpať len to príjemné. A muž napokon zistí, že najlepšie sa mal, kým žil pri svojej manželke, ktorá ho milovala. Tak je to aj pri Hospodinovi. Ak človek od Neho odíde a začne si život organizovať sám, zrazu kopa vecí nejde tak ako by mala a človek zistí, že bez Hospodina sa podobá borievke uprostred púšte.
 
Božie sľuby
            Dnešné slová Písma nás preto povzbudzujú k tomu, aby sme sa v živote nespoliehali na ľudí ale len na Pána Boha. Len tak bude náš život naplnený a požehnaný. Život dôvery s Pánom Bohom totiž prináša požehnanie, nádej a pokoj. Taký človek sa nemusí báť horúčavy, jeho lístie ostáva zelené a vždy prináša ovocie. Dôvera v Hospodina však neznamená iba dôveru v Božiu pomoc a Božiu ochranu v živote, ale aj dôveru Božiemu slovu a Božím sľubom. 
 
Duch Svätý
            Dnešná nedeľa nám pripomína jeden Boží sľub. Je to sľub zoslania Ducha Svätého, ktorého príchod Pán Ježiš predpovedal. Učeníkom o tomto Duchu povedal, že im všetko pripomenie, všetkému ich naučí, bude im radiť, bude im pomáhať a bude im sprítomňovať samotného Pána Ježiša. Tohto Ducha aj my potrebujeme, pretože len s Jeho pomocou môžeme prežiť a zachovať si vieru a nádej v tomto svete. 
 
            Dôverujme preto Pánu Bohu, Božiemu slovu i Božím sľubom a spoznáme, že náš život je krajší, bohatší a plodnejší. To nebude náhoda ale bude to dôsledok našej dôvery a následného života s Pánom Bohom v Jeho Svätom Duchu. Amen.
 
Modlitba
 
            Drahý náš nebeský Otče, ďakujeme Ti za to, že si nás tak veľmi miloval, že si poslal svojho Syna na svet, aby zomrel za nás a aby sme sa skrze Jeho smrť smeli vrátiť k Tebe. Pozývaš nás ako milované deti do svojho kráľovstva a zasľubuješ nám svojho Ducha, ktorý nám bude sprítomňovať Teba i Tvojho milého Syna. Prosíme, napĺňaj nás týmto Duchom a žehnaj svojou milosťou, aby sme, dôverujúc Tebe, boli ako zelené stromy, prinášajúce bohaté ovocie života. Amen.
 
Pieseň ES 137
 
            Kristus Pán vstal slávne z hrobu, premohol smrť, hriech i zlobu; kresťanský svet zbožne plesá: Radujme sa, veseľme sa!