Detský denný tábor v Senici

Detský denný tábor v Senici

Koncom prázdnin sa v zborových priestoroch cirkevného zboru Senica (MYS) po prvý krát uskutočnil detský denný tábor. 
     Pred jeho začiatkom nám brat farár Ján Čermák povedal: 
Radi by sme deťom priblížili Pána Ježiša Krista. Celý tábor bude mať tému V Božej autoškole. Ak sa vydáme na cestu autom, predpokladáme, že prídeme do cieľa. Aby sa tak stalo, potrebujeme poznať pravidlá cestnej premávky a dopravné značky. Nielen ich poznať, ale aj zachovávať, Tak je veľký predpoklad, že sa bezpečne dostaneme do cieľa našej cesty. V našich životoch si môžeme vybrať, po akej ceste budeme kráčať. Úzku, ktorá vedie do Božieho kráľovstva alebo širokú, ktorá vedie do večného zahynutia. Ak si vyberieme tú úzku, aby sme mohli vojsť do cieľa,   potrebujeme poznať a zachovávať Božie pravidlá pre život. Prosíme o modlitby, aby sme vedeli deťom priblížiť formou im prijateľnou tieto pravdy.

     Detský tábor navštevovalo 16 detí vo veku 5 až 12 rokov. Bratovi farárovi pri jeho vedení výdatne pomáhala manželka a člen presbyterstva Tomáš Vojzola, ktorý vyučuje aj náboženstvo. Zapojili sa aj niektorí mládežníci. 
Steny zborovej siene boli vyzdobené obrázkami dopravných značiek, aby si ich deti lepšie zapamätali. 
     Celkove mali bohatý denný program, ktorý začínal slovom Božím a modlitbou. Pravdaže si aj zaspievali, nechýbali rôzne hry, súťaže,  vychádzky, šport a iné pohybové aktivity... Starostlivé mamičky či staré mamy deťom každý deň na prilepšenie priniesli koláčiky, zákusky alebo ovocie. 
     Predposledný deň patril výletu. Deti, spolu s niektorými rodičmi, vycestovali do Smoleníc, kde absolvovali prehliadku zámku s krásnou vyhliadkou do okolia. Okrem zámku navštívili aj neďalekú jaskyňu Driny. Výlet sa všetkým veľmi páčil a naozaj si ho užívali. 
      V nedeľu po ukončení tábora sa malí táborníci prišli predstaviť na Bohoslužby, kde zaspievali niekoľko pesničiek, pán učiteľ prítomným vysvetlil, ako sa učili a čo všetko sa naučili. Sestra Čermáková rozpovedala pútavý príbeh nielen deťom - ktoré si svorne posadali pred oltár - ale aj pre dospelých. 
     Tábor sa skutočne vydaril, mal dobrý ohlas a môžeme predpokladať, že podobné tábory sa v Senici budú organizovať aj v budúcnosti. Deti by to určite uvítali.

Galéria k článku

Oľga Zlochová