Detské služby Božie o monzúne

Detské služby Božie o monzúne

Posledná januárová nedeľa, v evanjelickom chráme Božom v Príbovciach patrila deťom. Pod vedením presbyterky, Jely Markovej s rodinou, si deti pripravili program.

Na úvod Služieb Božích vystúpili s prvou rannou piesňou, prečítali epištolu zo starozmluvného a novozmluvného textu. Po kázni vystúpili s programom „Príbeh o monzúne ....“, do ktorého zapojili všetkých účastníkov Služieb Božích. 

Príbeh bol o monzúne, ktorý vyplavil hviezdice na breh. Chlapec prechádzajúci sa po pláži ich začal po jednej odnášať naspäť do mora (v našom prípade do akvária). Ľudia sa ho vypytovali, prečo to robí, veď je to márne!? On im odpovedal, že ak by sa zapojil každý z nás, dokázali by sme rýchlejšie a efektívnejšie zachrániť čo najviac hviezdic. Ľudia v kostole sa začali zdvíhať zo svojich lavíc a zbierať hviezdice, rozhádzané po celom kostole. Nosili ich pred oltár a v hlavách im znela výzva: ak sa všetci spojíme, máme šancu dokázať niečo veľké...

Ďakujeme za požehnané chvíle.

Galéria k článku

Ľubomír Žila
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.