Deti zo Senice na výlete

Deti zo Senice na výlete

Prázdninové dni už skončili, ale väčšine žiakov zostali v pamäti pekné spomienky a veľa príjemných zážitkov. Aj pre deti z CZ Senica (MYS) bol - po výborných odozvách z minulého roku - pripravený pekný spoločný týždeň. Spolu s deťmi sa ho zúčastnili i niektorí učitelia a mládežníci z cirkevného zboru. Stretali sa na fare v zborovej sieni pri raňajšej modlitbe a nábožnej piesni, ale aj vo veľkom stane, ktorý bol postavený na farskom dvore. Pre deti bolo  pripravených veľa rôznych  zaujímavých i poučných aktivít. Bol  tu aj jeden „pracovný“ deň, kde mali všetci možnosť urobiť si pekné vtáčie búdky. Deti usilovne pracovali a výsledok bol naozaj veľmi pekný. A tak v Senických záhradách pribudne veľa domčekov pre vtáčiky. Samozrejme nebudú chýbať ani na farskom dvore.

Vrcholom tábora bol celodenný výlet. Neplánovali ísť ďaleko, pretože aj v blízkom okolí ja dosť zaujímavých miest, ktoré je hodno vidieť a poznať. Prvá zastávka bola v Košariskách, v rodisku Milana Rastislava Štefánika. Je tu predovšetkým jeho múzeum, v ktorom bolo ozaj čo pozerať. Inštalované je v bývalej evanjelickej fare, kde sa M.R. Štefánik narodil. Na nádvorí stojí  jeho zmenšená socha. Výletníci sa zastavili aj v miestnom kostole.

Po prehliadke tejto časti histórie nasledovala pešia turistika k mohyle na Bradle. Niektorí zo starších účastníkov si zaspomínali na túto cestičku, ktorá bola pred rokmi mládežou veľmi obľúbená.

Mohyla na Bradle je stále tá istá, je cieľom mnohých prechádzok aj doteraz, ale okolie sa veľmi zmenilo. Predovšetkým je tu v zalesnenom priestore vybudovaný informačný stánok - infobod, ktorý je zázemím pre návštevníkov, čo doteraz na Bradle chýbalo. A tak si tu naši mladí, i tí starší turisti mohli pozrieť film o Štefánikovi a vypočuť si od kvalifikovaného sprievodcu aj prednášku, ktorá určite zaujala. A dalo sa tu aj občerstviť či si kúpiť suvenír na pamiatku. 

Cestou späť do  Senice bolo o čom rozprávať. Medzi iným sa tiež hovorilo tábore na budúci rok, na ktorý sa deti tešia už teraz.

V najbližšiu nedeľu po skončení tábora, sa naše deti predstavili (všetci oblečení v rovnakých bielych tričkách) aj v kostole so svojím programom, ktorý si pre verejnosť pripravili.

Galéria k článku

Oľga Zlochová