Deti hľadali stavebné "kamene" pre svoje životy

Deti hľadali stavebné "kamene" pre svoje životy

Tak ako sú pri stavbe základov domu či budovy dôležité kamene, tak je nesmierne dôležité, aby sme aj my svoje životy budovali na tých najlepších základoch a poznali stavebné kamene pre náš život, ktoré nám ponúka Pán Boh cez svoje Slovo.

V Drietome, vo fílii Cirkevného zboru ECAV so sídlom v Trenčíne, hľadali deti v prvom prázdninovom týždni (1. – 5. 7. 2019) vzácne stavebné „kamene“ pre svoje životy. Boli to vlastne nálepky s textom na každý deň: „Pros o Božie odpustenie!“, „Pracuj pre Boha!“, „Pros Boha, aby ti pomáhal!“, „Poslúchaj Božie slovo!“, „Odovzdaj sa Bohu!“. Nielen súťaže a hry, radosť a priateľská atmosféra boli súčasťou každého dňa. Ale aj tvorivé dielne, na ktorých sme zo slaného cesta vykrajovali rôzne motívy. Domček alebo odkazovú lištu vyrobenú z lekárskych paličiek vyrobili dievčatá s veľkým nasadením. Nadšenie bolo aj pri navliekaní koráliek či už v tvare krížika, rybičky alebo prosto ako náramok. Nielen chlapcov, prekvapením boli dievčatá, zaujala dielňa, kde si vyrábali luky, šípy a meče – pravdaže z kartónu a dreva. Hlavnou témou dopoludňajších stretnutí bol príbeh starozmluvného biblického hrdinu Nehemiáša, potomka odvlečených Izraelitov z Jeruzalema do babylonského zajatia. Jeho poslanie bolo dôležité v 5. st. pred Kristom. Pán Boh si Nehemiáša použil, aby prostredníctvom neho priviedol Izraelitov do zničeného Jeruzalema, aby tam nanovo vystavili hradby a chrám. Aj deti, rozdelené do tímov, si mohli vyskúšať budovanie hradieb, samozrejme, že z papierových krabičiek.
Pán Boh má aj pre nás pripravený dokonalý plán a chce, aby sme aj my vstúpili do tohto plánu. Nehemiáš nám ukazuje, ako má kresťan pracovať pre Pána Boha. Každý deň nám znela jedna ústredná pravda, ktorá je prepojením Nehemiáša a súčasnosti: „Modli sa k Bohu podľa Jeho vôle“, „Pán má pre kresťanov prácu“, „Buď pripravený čeliť ťažkostiam“, „Boh pomáha svojim deťom múdrymi“, „Ponechaj vedenie svojho života Pánovi“. Popri týchto rôznych aktivitách nám, 35 mladším i starším Božím deťom, biblický tábor uplynul veľmi rýchlo, preto sme sa dohodli, že sa stretneme aj na „táborových dozvukoch“.
V 3. nedeľu po Svätej Trojici sme na Službách Božích v chráme Božom v Drietome spoločne zaspievali dve piesne, „Ježiš, Ty si môj Pán“ a „Tvoja láska je silnejšia než vietor“, stručne sme priblížili ústredné pravdy biblického tábora a Nehemiášovo úsilie postaviť hradby okolo Jeruzalema.
Napokon zaznela výzva k modlitbám za deti, aby „Pán Ježiš prebýval vierou v ich srdiečkach, aby boli zakorenené a založené v láske Kristovej“.
Všetkým deťom i rodičom prajeme pokojné prežitie prázdnin pod ochranou nášho Spasiteľa.


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.