Denný detský tábor „AJ NA TEBE ZÁLEŽÍ“

Denný detský tábor „AJ NA TEBE ZÁLEŽÍ“

Tím dobrovoľníkov z občianskeho združenia SVETLO NÁDEJE organizoval v Zborovom centre Betezda pri Evanjelickom kostole v Piešťanoch v dňoch od 14.08. do 18.08.2023 denný detský tábor pod názvom: „AJ NA TEBE ZÁLEŽÍ.“ A preto: „jednotlivými činnosťami sme účastníkov tábora chceli smerovať k trvalým hodnotám ako: skutočné priateľstvá, trpezlivosť pri práci, láska k zvieratkám a k prírode, úcta k rodičom a starším, zdravé medziľudské vzťahy, význam viery v živote človeka.“ hovorí jedna z organizátorov.

S krásnym úsmevom na tvári a milým slovom vítala každé ráno deti Mgr. Jana Masaryková, ktorá zabezpečovala hlavný pedagogický dozor. Zdravotníkom v tábore bol MUDr. Pavol Masaryk. Tábora sa zúčastnilo celkom 24 detí, ktoré boli rozdelené do troch súťažiacich tímov, pričom každý tím mal vlastnú kapitánku. Boli nimi: Monika Martišková, Rebeka Dominová a Karolínka Strihová. Súťaž  jednotlivých tímov bola na konci tábora vyhodnotená.

Organizátori pripravili naozaj pestrý program. Deťom boli tlmočené kresťanské pravdy a svedectvá cez spievanie  chválospevov, spoločné modlitby a spracovanie biblických textov na tému: „VÝSTUP NA VRCHOL“ . Odbornými garantmi projektu detského tábora boli: ThDr. Branislav Dolinský a Mgr. Barborka Vavrová. Za krásnu hru na gitare počas spoločného spievania ďakujeme Mgr. Milotke Trnavskej.

Ďalšou obľúbenou aktivitou v tábore boli tvorivé  dielne s rôznym zameraním, napríklad výroba keramických nádob pod vedením pani Jany Bayerovej, zhotovenie vlastných záložiek a náramkov podľa námetov jednej z vedúcich Janky Krošlákovej, príprava kvetinových ikebán podľa inštrukcií od študentov SOZŠ : Martina Kollára a Ivany Ábelovej pod vedením pani učiteľky Mgr. Anny Kašovej.
Prehliadku exotických zvieratiek: veľhada kráľovského a niekoľkých agám peruánskych celkom zblízka, sprostredkoval pán Peter Mišovič zo Sládkovičova.

Účastníci tábora boli na výlete na Minifarme v Lubine, kde mali možnosť vidieť a kŕmiť zvieratká: ovečky, kozičky, klokany, sliepočky, husi, andulky, teliatko, koníky, lamu a tiež jazdiť na somárikovi. Odmenou pre zvieratká boli plné brušká a pre deti jeden voľný celodenný vstup.

Súťaživé popoludnie so športovými loptovými hrami pripravili Mgr. Janka Masaryková a Ing. Rastislav Hornák. O prednášku z oblasti finančnej gramotnosti sa postarali Expertky na peniaze: Natália Bubeníková, MBA a Alica Ziková.

Záverečný program: turistická vychádzka na hrad Tematín s prehliadkou a opekačkou, návštevou farského dvora a kostola v dcérocirkvi Nová Lehota, pre deti pripravili: Ing.arch. Marek Šandrik, Mgr. et Mgr.  Mojmír Choma, ThDr. Branislav Dolinský, Mgr. Ivana Jägrová, Mgr. Ľubomír Trnavský, Igor Drgonec, Mgr.Simona Ďurdíková  a Ing. Beáta Walterová.

Deti odchádzali domov so zážitkami, na ktoré nezabudnú a niesli so sebou aj celý rad spomienkových predmetov.