COVID-19: Konferencia európskych cirkví vyzýva svojich členov, aby zostali zjednotení v modlitbách

COVID-19: Konferencia európskych cirkví vyzýva svojich členov, aby zostali zjednotení v modlitbách

Prinášame Vám výzvu predsedníctva Konferencie európskych cirkví: Rev. Christian Krieger (predseda, Reformovaná protestantská cirkev v Alsasku a Lorraine), Rt Rev. Dr Guli Francis-Dehqani (podpredseda, Anglikánska cirkev) a Kleofáš, Metropolita Švédska a celého Škandinávie (podpredseda Ekumenického patriarchátu).

Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará“ 1. Petra 5, 7

V čase, v ktorom my všetci ako spoločenstvo európskych cirkví bojujeme proti COVID-19, sa opätovne priznávame k našej spoločnej kresťanskej viere, ktorá je založená na istote, že život je silnejší ako smrť, a že Ježiš Kristus prekonal smrť a strach z nej.

Naša viera nás spája a je našou silou.

Povzbudení silou našej jednoty v Duchu, živou vierou a správnym učením, modlime sa za celé ľudstvo.

Modlime sa za uzdravenie chorých a zomierajúcich, za odvahu a silu pre rodiny postihnutých. Aby sa naša dobrovoľná izolácia mohla zmeniť na skutočné spoločenstvo.

Keď prijímame opatrenia na ochranu našich blízkych, našich komunít a nás samých, nezabúdajme byť v kontakte s okolím. Potrebujeme byť v izolácii, ale rovnako tak potrebujeme byť solidárny k ostatným. Hľadajme spôsoby, ako vzájomne komunikovať, potešiť tých, ktorí to potrebujú a zostať s tými, ktorí sú osamelí. Zamyslime sa nad sebou a zostaňme v spojení s našimi bratmi a sestrami.

Nepotrebujeme sa navzájom duchovne oddeľovať

Keď sa fyzicky navzájom vzďaľujeme, nezabudnime byť blízko duchovne. Online modlitba prináša novú skúsenosť. Vieme, že naši členovia a partneri po celej Európe využívajú digitálne prostriedky na úspešné zapojenie sa do súčasného spoločenského života. Prinášajú posolstvá nádeje a povzbudenia, zdieľajú zdroje, ktoré sú online, nielen na šírenie informácií, ale aj na vzájomnú duchovnú podporu.

Modlime  sa spoločne za ľahko zraniteľné a staršie osoby.

Modlime sa za tých, ktorí sú vystrašení alebo v depresii kvôli izolácii a odlúčeniu. Modlime sa tiež za zdravotnícky personál a ošetrovateľov v prvej línii a v nemocniciach.

Modlime sa tiež za výskumníkov a vedcov hľadajúcich vhodné lieky a očkovacie látky, aby nás vyslobodili od tohto vírusu. Tiež za zdravotnícke orgány, ktoré nesú hlavnú zodpovednosť za prekonanie tejto krízy.

Pamätajme na všetkých tých, ktorí naďalej pracujú, aby boli naplnené naše základné potreby a žime s nádejou, že veda skutočne zvíťazí!

Pandémia prináša ekonomické napätie, keď mnohé firmy a spoločnosti bojujú o prežitie a veľký počet ľudí stráca zamestnanie. Toto ohrozuje sociálnu štruktúru našich spoločností a prehlbuje sociálne a ekonomické rozdiely. To nakoniec ešte viac sťažuje dosiahnutie efektívnej reakcie na COVID-19.

Spoločne sa modlime aj za ľudí, ktorí prišli o zamestnanie.

Modlime sa za našich politikov, tvorcov rozhodnutí a odborníkov, aby konali múdro a pre naše spoločné dobro.

Čas na zamyslenie

Teraz je čas začať uvažovať o príležitostiach, ktoré nám táto kríza prináša.

Znovu objavujme potrebu byť solidárny. COVID-19 nás vyzýva, aby sme uvažovali o aktuálnom stave nášho sveta, prioritách našich vlád a o globálnej ekonomike, ako aj o našich osobných a duchovných životoch.

Modlime sa za obnovenie kolektívneho prístupu k životu, aby mohli byť zachované tie najvzácnejšie a životodarné veci a za zabezpečenie primeranej starostlivosti o stvorenie.

Zostať spolu ako cirkvi

Keď sa modlíme v čase krízy za svet a staráme sa o svojich susedov, nezabúdajme, že jednota je veľmi dôležitá. Sme povolaní spolupracovať a zjaviť Božiu lásku všetkým ľuďom našimi modlitbami a skutkami.

Našu nádej nám nikto nevezme.

Láska Kristova je silnejšia.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.