Cirkevné zbory Bratislavského seniorátu spoločne po Lutherových stopách

Cirkevné zbory Bratislavského seniorátu spoločne po Lutherových stopách

V dňoch 9. – 13. októbra CZ Veľký Grob-Čataj zorganizoval zájazd po stopách Martina Luthera v Nemecku. Okrem členov domáceho cirkevného zboru sa ho zúčastnili aj členovia ďalších dvoch evanjelických cirkevných zborov Senec a Modra-Kráľová.

Navštívili sme Lutherovo rodisko a súčasne i miesto jeho úmrtia v Eislebene. V tomto meste sme si prehliadli aj kostol sv. Petra a Pavla, v ktorom bol Luther pokrstený, a tiež kostol sv. Ondreja, v ktorom predniesol poslednú kázeň. Vo Wittenbergu sme si pozreli mestský kostol, v ktorom Luther kázaval a po prvý raz prislúžil chlieb a víno vo Večeri Pánovej. Navštívili sme aj Lutherov dom vo Wittenbergu a v ňom múzeum reformácie. V Torgau sme sa zastavili pri hrobe Lutherovej manželky Kataríny v Marienkirche a pri pamätníku stretnutia amerických a sovietskych vojsk v r. 1945 pri Labe. V Eisenachu, kde Luther študoval a zarábal si spevom v chóre, bol cieľom našej cesty dom jeho hosťujúcej rodiny Cotta – dnešný Lutherov dom (Lutherhaus) s múzeom. Nezabudnuteľným zážitkom bol pre nás výstup na hrad Wartburg a prehliadka hradu, kde sa Luther ukrýval ako rytier Juraj a prekladal Novú zmluvu do nemčiny. Navštívili sme aj bývalý kláštor augustiniánov v Erfurte, v ktorom Luther žil ako mních a študoval 3esť rokov. Mali sme možnosť prehliadnuť si aj Lipsko, kde práve prebiehala Slávnosť svetla (Lichtfest) na pamiatku pádu berlínskeho múru, a mesto Halle s kostolom Marienkirche s Lutherovou kazateľnicou, s originálom Lutherovej posmrtnej masky a s úžasnou akustikou, ktorú sme neváhali vyskúšať pri speve evanjelickej hymny. Posledný deň zájazdu patril návšteve mesta Drážďany, kde sme sa zúčastnili služieb Božích v evanjelickom kostole Frauenkirche, pozreli si Lutherov pomník a niektorí aj palác Zwinger a v ňom obrazovú galériu so Sixtínskou Madonou od Raffaela a s dielami ďalších významných umelcov.

Ďakujeme bratovi konseniorovi BAS Pavlovi Kollárovi, zborovému farárovi v CZ V. Grob-Čataj, za zorganizovanie tohto zájazdu a pánovi Ing. Pavlovi Plesníkovi za jeho sprevádzanie. Dojmy zo zájazdu reflektuje aj báseň "Pútnici" z pera brata Jozefa Trtola, člena CZ Modra-Kráľová, ktorú pripájame.


Jozef Trtol

Pútnici   

 

Veselí   Veľkogrobania

veru  žiadni  grobiani

za nimi  zasnení vyslanci  zo Senca

čakajúci, nečakane očarení  Čatajci

a k tomu za  hrsť  Kraľovanov

lezú  tu  hľa

každé  ráno

nie  do  rebrináka

lež  do mohutného  autokaru

čo cestovka hen so  šoférmi

z Blavy a sprievodcom

pánom  Plesníkom

podáva slušný  pútnický  výkon

 do Sasko-durínskeho  Nemecka

zväčša  postarší

nie  žiadne  decká

až na  slečnu – jednu  výnimku

dostali všetci chuť

sledovať  niť  evanjelia

ku  kolíske  luteranizmu

celkom  sa  stmelili

asi  to tá  viera  robí

bez  akejkoľvek  zloby

pod  hojivým  rúchom

dvoch  kazateľov

sťa  jedno  telo

viac  ani  muk

docielili  harmóniu – súzvuk

kresťansky  pravú

človečinu  Slovače ...

 

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.