Cirkev v prvej línii (zdroj: TK KBS)

Cirkev v prvej línii (zdroj: TK KBS)

Aj Cirkev na Slovensku aktívne pomáha štátu zvládať pandémiu koronavírusu. So Sekciou krízového riadenia Ministerstva vnútra (MV) SR začali spolupracovať Saleziáni don Bosca, Spoločnosť Božieho Slova, Kongregácia sestier premonštrátok, Congregatio Jesu, Kongregácia sestier Božského vykupiteľa, Konregácia Dcér Božskej lásky, Vincentky, Kapucíni i Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR, informovala Petra Friese z Tlačového odboru MV SR.

Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR plní špecifické úlohy v oblasti pastoračnej služby protestantských cirkví v prvom rade voči príslušníkom Policajného zboru, Hasičského a Záchranného zboru a Horskej záchrannej služby. Duchovní sú do služby v rezorte vnútra vysielaní od jednotlivých cirkví, ktoré sú združené v Ekumenickej rade cirkví SR.

"Hoci ide o duchovných z Evanjelickej cirkvi a Reformovanej kresťanskej cirkvi, nechceli sme ostať niekde stranou ale konkrétne napĺňať slová Pána Ježiša o tom, aby sme jedni druhých bremená znášali, aby sme si vedeli navzájom slúžiť ako dobrí hospodári rozličnými darmi, ktoré nám dal Boh," uviedol pre TK KBS Milan Petrula, riaditeľ Úradu, ktorý je aj členom krízového štábu MV SR. 

Celkovo boli do karanténnych centier vyslaní štyria policajní duchovní - dvaja duchovní z Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Ján Paciga a Milan Bartko, ako aj dve duchovné z Reformovanej kresťanskej cirkvi Alžbeta Lucskayová a Jana Tabačková. Tí pomáhali pri zriaďovaní karanténnych centier s Smrekovici pri Ružomberku, vo Veľkom Mederi, Banskej Bystrici, či Tatranských Matliaroch. 

Ich hlavnou úlohou bolo pomáhať s ubytovaním repatriantov, roznášať stravu, zbierať odpad ako aj byť oporou pre ďalší personál dobrovoľníkov, ktorí sa zapájali do konkrétnej formy pomoci. Túto službu pomoci vykonávajú od 24. marca v 4 -5 dňových zmenách. Ozvali sa členovia cirkevných zborov od Bratislavy až po východné Slovensko. 

Do služby v karanténnych centrách v Poprade nastúpil aj evanjelický farár zo Šváboviec a členovia cirkevných zborov pomáhajú v karanténnych centrách v Banskej Bystrici, Poprade a Tatranských Matliaroch, pričom úrad EPS MV SR vedie evidenciu dobrovoľníkov v zálohe, ktorí sú pripravení nastúpiť v rámci potreby do novozriadených karanténnych centier. 

"Počty sa neustále menia, nakoľko sa postupne uvoľňuje predaj a otvárajú prevádzky, takže ľudia ktorí aj pôvodne chceli nastúpiť v službe ako dobrovoľníci, sa museli vrátiť do svojho zamestnania. Vážime si každý prejav obetavej služby a pomoci, ako aj modlitby za ľudí, ktorí v karanténnych centárch pomáhajú ako stály, či pomocný personál," dodal pre TK KBS Milan Petrula. 


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.