Činitelia slova, ktorí so sebou nesú zodpovednosť...

Činitelia slova, ktorí so sebou nesú zodpovednosť...

Dňa 29. mája 2020 sa v Evanjelickom kostole v Tisovci uskutočnilo 24. slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení - Graduation. Tento rok to však prebiehalo inak ako počas tých predošlých. Dôvodom boli sprísnené podmienky kvôli pandémii Korona vírusu, a preto slávnostné ukončenie štúdia tohtoročných piatakov bolo rozdelené do dvoch osobitných častí podľa tried. Slávnosť bola v uzavretej spoločnosti za prítomnosti učiteľov, rodičov a pozvaných hostí.

Slávnosť sa začala službami Božími, kde liturgiou poslúžil brat farár Radim Pačmár a kázňou absolventov povzbudila pani farárka Lýdia Naďová. Následne na to sa prešlo na oficiálnu časť moderovanú žiačkou druhého ročníka Henrietou Vengrínovou.

Po príhovore pani riaditeľky Miroslavy Štefánikovej a príhovoroch triednych učiteliek Zuzany Vojtekovej (V. A) a Janette Ovčiarikovej (V. B) nasledovalo odovzdávanie vysvedčení spolu s oceneniami.
Ako už býva tradíciou, tak aj tento rok sa odovzdávali prestížne ocenenia Laudatio Sapientiae, ktoré získal absolvent V.A triedy Juraj Remeň a Laudatio Industriae, ktoré získali absolventky V.B triedy Natália Hrušková a Nina Ondrová.  Časť odovzdávania vysvedčení a ocenení bola ukončená študentskou hymnou Gaudeamus igitur.

Na záver nasledovalo poďakovanie v mene celej triedy v podaní absolventiek V.A triedy Petry Lamperovej a Diany Hanesovskej a absolventov V.B triedy Radoslava Búdu a Silvie Štulrajterovej, následne v mene zástupcov rodičov sa prihovorili pani Jarmila Szepessyová (V.A) a Radoslava Búdová (V. B).

Absolventom želáme veľa úspechov a šťastné vykročenie do novej etapy ich života. A prajeme im Božie požehnanie slovami apoštola Pavla: „Veď sme  jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť.“ Ef 2,10. Nech aj títo mladí ľudia konajú dobré skutky hodné Božej chvály na ceste ich života.

Galéria k článku

Miroslava Štefániková
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.