Celosvetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd

Celosvetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd

Aj tento rok pozýva Úrad ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky CZ ECAV v 3. novembrovú nedeľu  - 19.11.2023 v rámci svetového dňa pamiatky obetí dopravných nehôd pripojiť sa v rámci služieb Božích k modlitbám za rodiny, ktoré sú dotknuté nešťastím na cestách, ale i prosiť o silu a trpezlivosť pre tých, ktorí budú následky nehôd v podobe podlomeného a skrehnutého zdravia musieť znášať do konca života. Chceme sa však i poďakovať všetkým tým, ktorí pri takýchto nešťastných udalostiach pomáhajú, zachraňujú, utešujú a zo všetkých síl sa snažia napraviť alebo zmierniť následky nešťastia. 

Materiál: Obete dopravných nehôd - materiál k pietnej spomienke..docx