Celoslovenský úspech na BO

Celoslovenský úspech na BO

V piatok, 28. apríla 2023, sa súťažiaci – víťazi prvých miest seniorátnych kôl, mohli po dvoch rokoch opäť spoločne stretnúť na Celoslovenskom kole Biblickej olympiády, ktorá sa konala na Evanjelickej spojenej škole v Prešove. 
Súťažilo sa v štyroch kategóriách v programe EduPage za štátne a cirkevné školy. Súťažné testy boli pripravené odbornou porotou na čele s predsedníčkou Katarínou Hudákovou.

Evanjelickú základnú školu Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote reprezentovali: Zoja Madarászová, žiačka - 3. ročníka a Stela Šolcová - žiačka 5. ročníka.

Spomedzi všetkých zúčastnených si viedli výborne : Zoja Madarászová za I. kategóriu získala 3.miesto a Stela Šolcová za II. kategóriu 1. miesto.

Ako je už zvykom, vyhlasoval sa aj absolútny víťaz, ktorý dosiahol najvyššie percento úspešnosti zo všetkých účastníkov olympiády. Nadácia Jána Ámosa Komenského mu darovala notebook. A práve týmto absolútnym víťazom sa stala Stela Šolcová, ktorá dosiahla 96,66% úspešnosti. 

Úspešným žiačkam srdečne blahoželáme a prajeme im, aby vedomosti nadobudnuté z Božieho slova boli pre nich posilnením vo viere a aj v každodennom príkladnom správaní sa. Blahoželanie tiež patrí ich pripravujúcej pani učiteľke a duchovnej správkyni školy Martine Krivdovej, ktorá ich na súťaž zodpovedne pripravila v duchu motta školy : „Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš, radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou.“ Žalm 32,8