ČCE a ECAV si vymieňali skúsenosti

ČCE a ECAV si vymieňali skúsenosti JÁN BUNČÁK

Dôležité témy, ktoré zamestnávajú Českobratskú cirkev evanjelickú a Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku. Informácie a výmena skúseností, nálada v zboroch a regiónoch, služba ordinovaných a neordinovaných, misijné projekty, diakonia, vzdelávanie, vzťah so štátom, utečenci a iné. V čom si môžu ČCE a ECAV navzájom pomôcť, inšpirovať sa, spolupracovať? Čo nás aktuálne teší a povzbudzuje? V Trenčianskych Tepliciach diskutovali v dňoch 16. - 17.4.2024 tri Predsedníctva ECAV so synodným seniorom Pavlom Pokorným, synodným kurátorom Jiřím Schneiderom, s vedúci tajomníkom Ústrednej cirkevnej kancelárie Martinom Balcarom a tiež so zástupcom diakonie Štefanom Brodským.

"Hovorili sme spolu s bratmi z Čiech aj o financovaní cirkvi," povedal brat biskup Ivan Eľko. "O fungovaní systému samofinancovania "5% a hlavu hore", ktorý funguje v ČCE a o našom systéme dofinancovania potrieb cirkvi "Fond finančného zabezpečenia ECAV". Táto téma je pre obe cirkvi veľmi aktuálna."

Táto pravidelná spolupráca a výmena skúseností je veľmi dôležitá a obe strany sú za ňu veľmi vďačné. "Riešime podobné súvislosti, podobné problémy, príležitosti a výzvy," povedal brat senior Pavel Pokorný. "Tentokrát sme diskutovali najmä o technických otázkach fungovania zborov. Hovorili sme o samofinancovaní, ako zaviesť zmeny do praxe, ako dobre a efektívnejšie riadiť zbory a diakonickú prácu, hovorili sme aj o platoch duchovných a o systémovom prístupe k misii."

Stretnutie v Trenčianskych Tepliciach finančne podporil Trenčiansky samosprávny kraj.