Byť úprimný, myslieť to vážne a niesť evanjelium

Byť úprimný, myslieť to vážne a niesť evanjelium

Dobrovoľníci, ktorí pôsobia vo väzenskej službe sa spoliehajú na modlitby a Pánovu pomoc. Výsledky svojho pôsobenia a konania nevidia, ale aj keď prídu pochybnosti alebo otázky, či to má zmysel, dávajú všetko do Božích rúk. S odsúdenými, ale aj so zamestnancami väzníc sa dostávajú do rôznych situácií. Preto majú aj zoznam dlhoročne zozbieraných pravidiel, ktorého sa treba držať aby bola ich pomoc a prítomnosť vo väzniciach čo najúčinnejšia. Túto službu berú veľmi vážne, vždy sa snažia byť úprimní a prinášať evanjelium- aj za múry väzníc.

Ján Hevera je zamestnaný v Slovenskom evanjelizačnom stredisku vo väzenskej misii a zabezpečuje aj duchovné poradenstvo práve vo väzniciach. Neúnavne navštevuje väzňov po celom Slovensku. Dá si záležať na narodeninových blahoželaniach a robí aj biblický korešpondenčný kurz pre odsúdených. Má po svojom boku niekoľko spolupracovníkov. Na generálny biskupský úrad prijali 20. novembra 2019 pozvanie Ján Murtin a Jozef Juhas, ktorý sa tejto službe venujú ako dobrovoľníci už niekoľko rokov. Novou posilou tímu by mala byť aj Zuzana Alexovičová.
Na stretnutí bol prítomný aj Štefan Kiss, tajomník pre misiu, ktorý zabezpečuje administratívne záležitosti ohľadom žiadostí o povolenie vstupu do väzníc. Tieto následne podpisuje generálny biskup. Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku touto formou zastrešuje väzenskú misiu dobrovoľníkov v slovenských väzniciach.
Generálny biskup Ivan Eľko ocenil prácu týchto ľudí, vyslovil im uznanie a poďakovanie za ich službu a ubezpečil ich o podpore zo strany ECAV. V modlitbe prosil o trpezlivosť a múdrosť pre všetkých súčasných aj nádejných dobrovoľníkov, ale aj o Božiu pomoc pri zjednodušení spolupráce s vedeniami jednotlivých väzníc. Zároveň prosil Pána Ježiša, aby polámal všetky mreže, ktoré sú medzi zvesťou evanjelia a väzňami. Aby mohli počuť o pravej slobode, ktorá je našom Pánovi, Ježišovi Kristovi.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.