Bratislavské bohoslovecké fakulty pripravili 6. spoločnú ekumenickú bohoslužbu

Bratislavské bohoslovecké fakulty pripravili 6. spoločnú ekumenickú bohoslužbu

Študenti aj pedagógovia Evanjelickej bohosloveckej fakulty a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa stretli v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov na v poradí šiestej ekumenickej bohoslužbe. Téma znela: “Preukázali nám neobyčajnú láskavosť.” 

Kazateľom Slova Božieho v Aule Benedikta XVI. na Bohosloveckej fakulte UK na Kapitulskej ulici v Bratislave bol dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Milan Jurík a spolu s ním viedol pobožnosť aj Vladimír Thurzo, dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty. Oboch dekanov sme sa opýtali, aké je posolstvo týchto ekumenických bohoslužieb.

Podľa dekana Milana Juríka to bola iniciatíva práve študentov a o to vzácnejšia samotná ekumenická bohoslužba je. "Študenti boli tí, ktorí sa túžili spoločne stretávať, spoznávať sa navzájom, každý rok sa modliť za jednotu medzi našimi cirkvami a povzbudovať jeden druhého v zvesti evanjelia."
Dekan Vladimír Thurzo upozornil na spoločný zápas proti spoločnému nepriateľovi. "Musíme spolu bojovať proti nezáujmu, sekularizácii a všetkému čo nás rozdeľuje. Práve táto ekumenická bohoslužba ukázala, že máme veľa spoločného a že v tomto boji môžeme stáť jedni vedľa druhých."
Obaja dekani veria, že skúsenosť ekumenizmu, ktorú ich študenti získajú na pôde univerzity budú pestovať a budovať aj po skončení štúdia, vo svojich cirkevných zboroch a farnostiach.Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.