Blahoželáme prof. Dušanovi Ondrejovičovi k 90. jubileu

Blahoželáme prof. Dušanovi Ondrejovičovi k 90. jubileu

30. mája 2020 dovŕšil prof. Dušan Ondrejovič 90 rokov. Takmer polstoročie pôsobil ako farár v Senci a je spojený s profesorským aj dekanským pôsobením na bohosloveckej fakulte. Mnohých ovplyvnil, motivoval, viedol, učil…  

Dušan Ondrejovič, Prof. ThDr. evanjelický a. v. farár a vysokoškolský učiteľ. Narodil sa 30.5.1930 v Turičkách, kde v rokoch 1936 až 1940 vychodil ľudovú školu. Od roku 1940 navštevoval Gymnázium vo Zvolene, ktoré ukončil maturitou v Lučenci v roku
1949. Od tohto roku absolvoval štúdium na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1953 a stal sa kaplánom v Poprade a vo Zvolene. Od roku 1955 sa stal seniorálnym kaplánom v Bratislave a od roku 1958 pôsobil ako farár ev. a. v. cirkvi v Senci. Od roku 1977 súbežne pôsobil ako vysokoškolský profesor na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. V roku 1970 získal hodnosť doktora teológie, v roku 1977 docenta a v roku 1983 profesora. V rokoch 1989 – 1994 vykonával funkciu dekana. Bohatá je jeho publikačná činnosť. Napísal Dejiny náboženstva, teologickú encyklopédiu a je aj spoluautorom niekoľkých odborných publikácií. V rámci Konferencie európskych cirkví sa zúčastňoval rozhovorov o kresťanstve a islame. Bol členom medzinárodnej redakčnej rady bulletinu SLZ so sídlom v Budapešti. Členom Kresťanskej mierovej konferencie, komisie pre odzbrojenie. V r.1992 absolvoval študijné pobyty na univerzitách v Chicagu a Philadelphii. Prednášal na teologických fakultách v Prahe, Viedni, Budapešti, Berlíne, Upsale a Talline. Pracoval v redakciách časopisov Filozofia, Slovenské pohľady, Efeta, Historická revue.


31.5. privítali prof. Ondrejoviča na bohoslužbách v CZ ECAV Senec a pripomenuli si Božiu vernosť v živote, modlili sa za neho i jeho rodinu, aby Hospodin bol stále s ním. "Dobre je Hospodinovi ďakovať a ospevovať Tvoje meno, Najvyšší…Spravodlivý bude prekvitať sťa palma a vyrastie ako libanonský céder. Tí, čo sú zasadení v dome Hospodinovom, prekvitať budú na nádvoriach nášho Boha, ponesú ovocie i v šedinách a budú svieži, čerství, aby zvestovali, že je priamy Hospodin, moja skala, v ktorej niet neprávosti.“

Veľa zdravia a Božej blízkosti, pán farár! 

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.