Biskup Mihoč hovoril o reakcii na krízu na Ukrajine v Európskom parlamente

Biskup Mihoč hovoril o reakcii na krízu na Ukrajine v Európskom parlamente LWF/ALBIN HILLERT


"Situácia na Ukrajine je hrozná a nikto ju nečakal," povedal Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. "Snažíme sa reagovať na hrozné podmienky a slúžiť v mene lásky." Biskup Mihoč hovoril 12. júla 2022 o humanitárnej pomoci svojej cirkvi v Európskom parlamente v Bruseli. Pri tejto príležitosti sa podelil o zaujímavé postrehy o výzvy, ktorým čelia miestne cirkvi pri poskytovaní podpory ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine.

Od ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára 2022 zohráva Slovenská republika dôležitú úlohu pri poskytovaní humanitárnej pomoci utečencom z Ukrajiny. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku má zbory v Prešove, v meste blízkom ukrajinských hraníc. Od začiatku vojny prekročilo tieto hranice približne 600 000 utečencov. 

Biskup Mihoč pripomenul situáciu z februára a marca, keď sa zbory stretávali s tisíckami vystrašených, traumatizovaných a trpiacich ľudí. "Ako cirkev, ako krajina a ako spoločnosť sme na túto situáciu neboli pripravení. Zároveň sme nemohli zostať ľahostajní," hovorí. "Prvé týždne vojny odhalili nielen hrozné ovocie vojnových zverstiev, ale ukázali aj nesmiernu silu dobra, schopnosť postaviť sa zlu aktívnou formou pomoci."

Biskup Mihoč podrobne opísal, ako jeho cirkev spolu s mimovládnymi organizáciami   poskytovali humanitárnu pomoc, stretávala sa s ľuďmi priamo na hraničných priechodoch, organizovala stravu a ubytovanie nielen v cirkevných budovách, ale aj v súkromných domoch. Cirkev organizovala prepravu, ponúkala materiálnu a finančnú podporu a pomáhala ukrajinským utečencom s mnohými administratívnymi úlohami: hľadaním domova a práce, školy pre deti a podujatiami, ktoré im pomáhali začleniť sa do miestnych spoločenstiev. "Toto všetko sme sa snažili ponúknuť už niekoľko mesiacov," povedal Mihoč.

Pre mnohých sa to, v čo dúfali, že bude krátkodobá podpora, stalo polotrvalou. "V tejto chvíli máme v našej cirkvi niekoľko tisíc utečencov, ktorí tu zostávajú dlhodobo. Je veľkou výzvou udržať pre nich duchovnú a materiálnu pomoc." Vysvetlil biskup Mihoč v Bruseli.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku okrem poskytovania bezplatného ubytovania a stravy, sociálnej a zdravotnej starostlivosti utečencom v Slovenskej republike posiela na Ukrajinu zdravotnícky materiál, potraviny a ďalšie veľmi potrebné veci na pomoc. Veľká časť tejto práce sa uskutočňuje v spolupráci s Nemeckou evanjelickou luteránskou cirkvou na Ukrajine, členskou cirkvou Svetového luteránskeho zväzu, ďalšími cirkvami v regióne a medzinárodnými partnermi, ako napríklad Svetový luteránsky zväz. 

"Otvorenosť a blízkosť, empatia a praktická pomoc sa v posledných mesiacoch na Slovensku prejavili ako vzácne hodnoty bez ohľadu na náboženskú príslušnosť, či sociálne zaradenie tých, ktorým slúžime," dodal biskup.

"Nevieme, ako dlho bude táto situácia trvať. Preto si uvedomujeme, že v súčasnosti je najdôležitejšou hodnotou vytrvalosť. Myslím si, že našou úlohou dnes je pomenovať problém vojny nie z pohľadu geopolitiky, ale z pohľadu ľudskosti. Je naozaj obdivuhodné a vzácne, ako sa Európa dokázala zjednotiť v pomenovaní a odsúdení zla," povedal Mihoč. 

Biskupi Evanjelickej cirkvi na Slovensku v pastierskom liste odsúdili inváziu na Ukrajine a vyzvali slovenský ľud, aby nepestoval nenávisť voči celému ruskému národu, ale aby sa modlil za odpustenie, zmierenie a ukončenie tejto vojny.

Mihoč na záver citoval teológa Dietricha Bonhoeffera: "Cirkev je Cirkvou len vtedy, keď existuje pre iných." Biskup prisľúbil, že "cirkvi tu dnes chcú byť pre druhých, v týchto dňoch najmä pre ľudí z Ukrajiny".

Seminár sa konal v rámci článku 17 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorý predpokladá otvorený, transparentný a pravidelný dialóg medzi inštitúciami EÚ a cirkvami a náboženskými združeniami alebo spoločenstvami.