Biblická škola v Príbovciach aj tento rok

Biblická škola v Príbovciach aj tento rok

Letné prázdniny sú obdobím oddychu a rozmanitých letných udalostí. Jednou z nich je aj „Letná biblická škola“, ktorú už tradične organizuje CZ ECAV Príbovce. Je to aj najväčšia vnútro-misijná akcia domáceho evanjelického cirkevného zboru.

V dňoch 8. až 14. júla 2019 sa stretlo 22 detí od 6 do 10 rokov z Príboviec a obcí spadajúcich do obvodu cirkevného zboru pod vedením farárky Zuzany Szabóovej a Jely Markovej. O hudobný doprovod a piesne sa starala Lucia Dobošová.
Už 15. ročník „Letnej biblickej školy“ sa niesol v duchu „Veľkého egyptského dobrodružstva s Jozefom“. Deti prežili týždeň hier, tvorivých dielní, spevu, kvízov, zábavných súťaží a biblických príbehov. V týždennom programe nechýbal ani tradičný výlet autobusom na Sklabinský hrad.
Biblickú školu ukončili detskými službami Božími, kde si deti pripravili program. Farárka Zuzana Szabóová ocenila šikovnosť detí, vyzdvihla úsilie rodičov pri ich výchove a poďakovala sa za dôveru, s ktorou rodičia svoje deti každý rok privádzajú na Letnú biblickú školu.
Ďakujeme organizátorom, pomocníkom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu biblickej školy.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.