Americkí lektori prišli do evanjelických škôl na Slovensku

Americkí lektori prišli do evanjelických škôl na Slovensku

V priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislavesa v dňoch od 9. - 16. augusta 2019 pod vedením učiteliek Kathryn Louise Fredell a NaomiAnnSveholm, ktoré pôsobia na Evanjelickom lýceu v Bratislave, uskutočnil orientačný týždeň pre nových lektorov, ktorí prišli vyučovať na naše evanjelické gymnáziá. Tento týždeň je každoročne tradičnou prípravou pred ich pôsobením na našich školách. Noví lektori sa počas týždňa oboznamovali so životom v strednej Európe, so životom na Slovensku, s jazykom a s našimi zvykmi, ako aj s učebnými metódami a školským systémom na Slovensku.

Americkí lektori prichádzajú ako dobrovoľníci každoročne z USA vyučovať vybrané predmety v anglickom jazyku na naše evanjelické školy.  Táto spolupráca funguje na základe dohody uzavretej medzi ECAV na Slovensku, Evanjelickou luteránskou cirkvou v Amerike (ELCA), Luteránskou cirkvou − Missourska synoda (LCMS) a ministerstvom školstva.

V školskom roku 2019/2020 prišli na sústredenie 7 noví lektori, ktorých privítajú naše evanjelické školy. Niektorí  lektori, ktorí tu pôsobili už v minulom školskom roku sa rozhodli predĺžiť si svoje pôsobenie aj na ďalší školský rok. Budú pôsobiť na bilingválnych gymnáziách v Bratislave, v Košiciach a Liptovskom Mikuláši. Bohatý program orientačného týždňa zahrnul aj návštevu Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku v Bratislave, kde sa stretli s generálnym biskupom Ivanom Eľkom a tajomníčkou pre školstvo a vzdelávanie Danielou Veselou na neformálnom stretnutí. Oboznámili sa so štruktúrou  a fungovaním ECAV na Slovensku a tiež s evanjelickými školami, ktoré má cirkev v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Na záver týždenného vzdelávania a spoznávania našej krajiny, sa noví učitelia stretli s pedagógmi z evanjelických škôl na spoločnom večere so záverečnými službami Božími na EBF UK. Vyprosili si požehnanie pre svoju prácu a prijali spoločnú Večeru Pánovu. Služby Božie viedol  nový americký pastor Kyle Eric Svennungsen, ktorý prišiel aj so svojou rodinou na Slovensko. Služby Božie v anglickom jazyku viedol spolu s bratom generálnym biskupom Ivanom Eľkom, ktorý lektorov srdečne privítal a na záver udelil každému osobné požehnanie a všetkým prítomným Áronovské požehnanie.

Ďakujeme zamestnancom Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK za pomoc a ústretovosť pri organizovaní tohto týždňa. Poďakovanie pri realizácii a za aktívnu prípravu orientačného týždňa patrí predovšetkým sestre Kathy Fredell. Bratovi Petrovi Ciesarovi, ďakujeme za ochotu pomôcť tlmočiť.

Lektorom, ktorí prišli vzdelávať našich žiakov, a pomôcť pri výučbe anglického jazyka prajeme, aby ich Pán Boh viedol svojou múdrosťou a požehnaním.

Galéria k článku

Ivan Belanji
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.