Aktivity cirkevného zboru Hontianske Moravce

Aktivity cirkevného zboru Hontianske Moravce

V 13. nedeľu po Svätej Trojici sme si pripomenuli v našom cirkevnom zbore na slávnostných službách Božích 250. výročie narodenia spisovateľa, prekladateľa, literárneho historika, organizátora verejného života, nášho zborového farára a seniora Hontianskeho seniorátu Bohuslava Tablica.

Kázňou slova Božieho na základe 1M 39, 21 – 23 poslúžila vznešená sestra seniorka Mgr. Katarína Zaťková.

So životopisom B. Tablica nás oboznámil Doc. Pavol Parenička a dielo priblížil Doc. Július Lomenčík z Matice slovenskej. Program obohatili pásmom žiačky Základnej školy pod vedením sestry Mgr. Judity Pluhárovej.

Po ukončení služieb Božích sme sa presunuli na nádvorie kostola, kde je hrob B. Tablica. Sestra seniorka sa pomodlila a s hosťami z Matice slovenskej a pánom starostom obce položili na hrob kvety. Piesňou „Smieť žiť pre Krista...“ sme ukončili spomienku.


Z Božej milosti sme sa dožili ďalšej nedele 20. po Svätej Trojici a my sme v našom chráme Božom opäť privítali vzácnych hostí: dôstojného brata generálneho biskupa Mgr. Ivana Eľka s manželkou, váženého brata generálneho dozorcu Ing. Jána Brozmana s manželkou, velebných bratov farárov Mgr. Dušana Hučku farára z Terian, Mgr. Michala Tekelyho nášho administrátora z Dudiniec, zborového kaplána Mgr. Jána Tótha, vážených hostí z inštitúcií našej obce, podporovateľov, bratov a sestry. Stretli sme sa, aby sme si pripomenuli 136. výročie posvätenia nášho chrámu Božieho a zároveň aby sme ďakovali za Božie požehnanie, vďaka ktorému mohla byť zrealizovaná oprava interiéru a exteriéru kostola a tým nadobudla dominanta našej obce nový vzhľad.

Bratia farári liturgovali, kázňou slova Božieho na základe 1. listu Tesalonickým 5, 18 poslúžil dôstojný brat generálny biskup. K zhromaždeniu sa prihovoril aj brat generálny dozorca, poďakoval domácim viery za zrealizovanú opravu stánku Božieho a poprial veľa Božieho požehnania do ďalšej práce.

Svojim programom obohatil priebeh služieb Božích domáci spevokol pod vedením sestry kaplánky Mgr. Višni Tóthovej, deti z detskej besiedky a sestra Mgr. Judita Pluhárová básňou. Po skončení služieb Božích sme sa občerstvili sladkými dobrotami a keďže bolo dobré počasie poprechádzali a porozprávali sa na nádvorí kostola. Potom sme sa presunuli do hotela Minerál Dudince, kde bol pripravený spoločný obed.

Po duchovnom a telesnom občerstvení sme sa bratsko-sestersky rozlúčili s prianím Božieho požehnania do ďalších dní, ktoré je veľmi dôležité na našej životnej púti.

Touto cestou by som chcela poďakovať všetkým sponzorom: Obecnému úradu Hontianske Moravce, Poľnohospodárskemu družstvu Hontianske Moravce, Urbárskej a pasienkovej spoločnosti Súdovce, všetkým rodinám, bratom a sestrám za milodary a všetky práce vynaložené pri oprave nášho chrámu Božieho.

Tiež ďakujem všetkým sestrám a bratom za organizovanie podujatí v našom cirkevnom zbore. „Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami!“


Galéria k článku

MUDr. Jaroslav Jenčo
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.