Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností!

Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností!

Pán Boh nám doprial, aby sme sa dožili 90. výročia posvätenia Evanjelického a.v. chrámu Božieho vo Vrbovom. Na túto slávnosť sme sa tešili a zároveň pripravovali celý rok. Dobrý Pán Boh videl naše snahy a požehnal ich.

Kazateľom Slova Božieho bol dôstojný brat biskup Západného dištriktu Mgr. Ján Hroboň. Vzácnymi hosťami boli aj vážená pani primátorka Dott. Mgr. Ema Maggiová, brat katolícky farár Mgr. Jaroslav Hanzlík, sestra predstavená Michaela a sestra Samuela z komunity sestier premonštrátok vo Vrbovom, pani riaditeľka Domova Dôchodcov Klas Mgr. Eva Juhásová a moji kolegovia.
Služby Božie boli obohatené i sprievodným programom. Vystupoval spevokol Holeška z Prašníka, na saxofóne hral Martin Gavurník, na husliach Matej Borovský a básňou do programu prispela Mgr. Božena Kamenická.
Za túto slávnosť ďakujem predovšetkým našim predkom, ktorí s veľkou ochotou a obetavosťou postavili chrám za jeden rok. Bez nich by sme nemali tento nádherný chrám, v ktorom cítiť pokoru, vďačnosť a srdečnosť našich predkov. Veľká moja poklona a vďaka patrí aj všetkým tým veriacim, ktorí priložili ruku k dielu a pomohli, aby sa všetci prítomní cítili dobre.
Milí bratia a sestry, všetci ste Božie deti a výnimočne stvorení na Boží obraz. Vážim si každého jedného z vás za vaše dary a schopnosti a som rada, že som vás vôbec stretla. Prajem mnoho zdravia, pokoja, radosti a lásky.


Galéria k článku

Dana Murínová
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.