Aj Múzeum Lutherovej reformácie otvorilo svoje dvere počas noci múzeí a galérií

Aj Múzeum Lutherovej reformácie otvorilo svoje dvere počas noci múzeí a galérií

V sobotu 13. mája 2023 sa prvýkrát naše Múzeum Lutherovej reformácie na Slovensku zapojilo do obľúbeného podujatia - Noc múzeí a galérií. Boli sme pozitívne prekvapení, že i napriek nesmelej propagácii, si nás našlo 24 návštevníkov, ktorí k nám prichádzali kontinuálne takmer od pol piatej až do desiatej hodiny večer. Spolu s kolegami sme ich sprevádzali stálou expozíciou, venovanou dejinám reformácie na území Slovenska a evanjelickej cirkvi a.v. Niektorí návštevníci sa odvážili navštíviť aj príležitostnú výstavu úmrtných oznámení známejších evanjelických osobností pod názvom "Realita smrti a nádej vzkriesenia". (Výstava bude inštalovaná do konca mája.)
Expozícia i komentované prehliadky mali úspech, návštevníci odchádzali spokojní a obohatení, z čoho máme radosť. Bohatší o nové skúsenosti sa isto do Noci múzeí a galérií zapojíme opäť o rok, ale vy bratia a sestry, priatelia, vy nás samozrejme môžete navštíviť aj skôr, v rámci návštevných hodín múzea. Tešíme sa na vás!

Adresa:
Palárikova 20
811 04 Bratislava

Otváracie hodiny:
streda   10:00-16:30 (posledný vstup 16:00)
štvrtok   10:00-16:30 (posledný vstup 16:00)
piatok   12:00-16:00 (posledný vstup 15:30)

KONTAKT
archiv@ecav.sk

Pracovníci:
Mgr. Martin Kováč, vedúci Centra histórie ECAV – 0905 369 117
Mgr. Michal Šedovič, kurátor – 0918 828 02

Galéria k článku

Martin Miti Kováč a Boris Mišina