A potom prišiel dážď

A potom prišiel dážď

V sobotu, 16. novembra 2019 sa uskutočnilo Seniorátne stretnutie mládeže Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Tentokrát boli hosťujúcim cirkevným zborom Plavé Vozokany.

Téma stretnutie znela: A potom prišiel dážď. Na príbehu potopy, Božieho predivného konania a vyvolenia, dôvery Noácha Pánu Bohu a stavby Archy sme mali možnosť uvedomiť si pôsobenie v našich životoch a uistenie o Božej vôli a prítomnosti aj na poslednom súde a pri vzkriesení. V príhovore a modlitbe sestry seniorky Márie Popičovej sme do Božích rúk vložili aj rodiny obetí havárie autobusu pri Zlatých Moravciach.

Veľká vďaka patrí Pánu Bohu, že nás v takom počte zhromaždil a dal znieť Svojmu slovu. Poďakovanie patrí bratovi farárovi Ivanovi Boženíkovi za prípravu hlavnej témy, sestre farárke Jane Laukovej, bratom farárom Jánovi Jančovi a Jánovi Čermákovi za prípravu a vedenie seminárov, mládeži cirkevného zboru Levice za prípravu hier, bratom a sestrám, ktorý viedli spev piesní a chvál, mládeži a členom cirkevného zboru Plavé Vozokany za prípravu stretnutia, výzdobu a občerstvenie.

Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie a pozývame medzi nás i ďalším mladých ľudí.

Galéria k článku

Katarína Bereniova
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.