Spravodajstvo

Správna Stratégia

Správna Stratégia

Piatok 11.11.2022
J 1, 35-51

Newsletter ECAV- 11.11.2022

Newsletter ECAV- 11.11.2022

Oprava strešného plášťa v CZ ECAV Gelnica

Oprava strešného plášťa v CZ ECAV Gelnica

Televízny prenos Služieb Božích z Kokavy nad Rimavicou- 13.11.2022

Televízny prenos Služieb Božích z Kokavy nad Rimavicou- 13.11.2022

Spevníky sú k dispozícii

Spevníky sú k dispozícii

Svetlo zažiarilo na každom hrobe...

Svetlo zažiarilo na každom hrobe...

Domáca pobožnosť na 21. nedeľu po Svätej Trojici (6. november 2022)

Domáca pobožnosť na 21. nedeľu po Svätej Trojici (6. november 2022)

Zelená esplanáda Gelnica

Zelená esplanáda Gelnica

Tábor, ktorý opäť stál za to

Tábor, ktorý opäť stál za to

100 listov života Východného dištriktu a posviacka zariadenia pre seniorov ELIM

100 listov života Východného dištriktu a posviacka zariadenia pre seniorov ELIM

Newsletter ECAV- 4.11.2022

Newsletter ECAV- 4.11.2022

Miestnosť pre Mamikluby

Miestnosť pre Mamikluby

Ekumenická spomienka na všetkých svätých a zosnulých v Príbovciach

Ekumenická spomienka na všetkých svätých a zosnulých v Príbovciach

Ďakovné služby Božie v košeckej diakonii

Ďakovné služby Božie v košeckej diakonii

100. výročie ECAV v Slovinsku

100. výročie ECAV v Slovinsku

Posmrtný život a modlitby za zosnulých v ECAV?

Posmrtný život a modlitby za zosnulých v ECAV?

Lutherove Solas

Lutherove Solas

Dve slávnostné príležitosti v Poprade-Spišskej Sobote

Dve slávnostné príležitosti v Poprade-Spišskej Sobote

Domáca pobožnosť na 20. nedeľu po Svätej Trojici (30. október 2022)

Domáca pobožnosť na 20. nedeľu po Svätej Trojici (30. október 2022)

Newsletter ECAV- 28.10.2022

Newsletter ECAV- 28.10.2022

⛪ Biblia, ako základ nášho každodenného pokrmu. Aj o tom bude náš aktuálny newsletter. Novinky zo života Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku budú aj tentokrát o pozvánkach a prehľade najdôležitejších udalosti zo života cirkvi. 

Pamiatka reformácie pre žiakov z EKG a EZŠ v Prešove

Pamiatka reformácie pre žiakov z EKG a EZŠ v Prešove

Zomrel Branislav Hronec

Zomrel Branislav Hronec

Zvonica v Kašovej Lehôtke

Zvonica v Kašovej Lehôtke

Pamiatka posvätenia vrbovského chrámu

Pamiatka posvätenia vrbovského chrámu

Ozvena vďaky z Ukrajiny

Ozvena vďaky z Ukrajiny

Novšie Staršie
Strana 2 z 17