94 ročné zvony v Príbovciach

94 ročné zvony v Príbovciach

V roku 1901 sa uskutočnila rozsiahla prestavba kostola. Prestavbu a súčasnú podobu kostola, teda aj  36 metrovú vysokú vežu, ktorá patrí k najkrajším v Turci navrhol a postavil architekt Stanislav Zachar z Vrútok, rodák z Valče. Prvé zvony v kostolnej veži boli počas 1.svetovej vojny zrekvirované (zhabané) na vojenské účely dva zvony, ostal iba jeden.

V roku 1926 boli zo zbierok a milodarov zakúpené do veže kostola nové tri zvony, najkrajšie a najväčšie zvony v turčianskom senioráte, boli nadobudnuté vďaka obetavosti veriacich a štedrých finančných darov.


Zvony boli objednané za 60.000,- Kč u zvonolejarskej firmy Burill a Riss v Kuklenách pri Hradci Královem, kde boli aj uliate a zhotovené.

„Veľký“         1.200 kg         Hlas:   E

„Stredný“      600 kg            Hlas:   G

„Malý“          450 kg            Hlas:   A


Zvon čo ostal vo veži kostola a nebol zrekvirovaný počas 1.svetovej vojny bol dňa 8.7.1926 prevezený a zavesený do evanjelickej zvonice v Svätom Petre (Turčianskom Petre), kde je umiestnený dodnes.

Posviacka nových zvonov sa konala 5.4.1926 (na veľkonočný pondelok) o 15.00 hodine. Na posviacku sa zišli nielen domáci, ale aj veriaci z celého okolia, aby videli  a počuli najväčšie a najkrajšie zvony v Turci vážiace až 22.000 kg (22 ton).

Posviacku zvonov vykonal senior Otto Škrovina pri asistencii farárov: Július Hečko, príbovský, Miroslav Bibza, ivančiansky, Ján  Smyk, horno-jasenský. Slovo Božie kázal Fedor Ruppeld, farár žilinský, a to slová Žalmu 33,1-4, 20-22.

Po ukončení posviacky zvonov predniesla slečna Anička Čičmancová z Príboviec dojímavú báseň od Martina Miloša Braxatorisa „Naše zvony“.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.