75. výročie komunistického prevratu v Národnej rade Slovenskej Republiky

75. výročie komunistického prevratu v Národnej rade Slovenskej Republiky

Konfederácia politických väzňov Slovenska a Národná rada SR si 3. marca 2023 pripomenuli 75. výročie tzv. Víťazného februára pri pamätníku účastníkov protikomunistického odboja vo vestibule NR SR v Bratislave. Na úvod položili k pamätníku vence delegácie NR SR, ÚPN, KPVS a ECAV. Prejavy predniesli podpredseda NR SR Gábor Grendel a predseda Správnej rady ÚPN Jerguš Sivoš. Na februárový prevrat si zaspomínali bývalý príslušník PTP Ladislav Lampert a bývalý politický väzeň Branislav Tvarožek. 

Vyhlásenie Ekumenickej rady cirkví k tomuto výročiu prečítal jej predseda a generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Ivan Eľko a prihovoril sa aj rímskokatolícky bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Program bol ukončený minútou ticha za obete komunistického režimu.

Pamätník v NR SR bol odhalený 1. septembra 1997 v zmysle Zákona o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického režimu, ktorého §3 znie: „Vo vstupnej hale Národnej rady Slovenskej republiky sa umiestni pamätná tabuľa s textom: „Účastníci protikomunistického odboja sa zaslúžili o pád komunistického režimu a o znovunastolenie demokracie na Slovensku. Patrí im za to vďaka.“.

Stanovisko ERC v kompletnom znení je dostupné tu: 
https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/vyhlasenie-erc-k-75-vyrociu-nastupu-komunizmu-k-moci

Videozáznam z podujatia: 
https://youtu.be/L_t88VLJ5jw 


Autor fotografií: Michal Halenár