700. výročia obce Košťany nad Turcom

700. výročia obce Košťany nad Turcom

V dňoch 8. až 10. septembra 2023 sa v neďalekej obci Košťany nad Turcom oslavovalo. Oslavovali 700. rokov prvej písomnej zmienky o obci. Program osláv bol bohatý na množstvo podujatí. Jedno z podujatí týchto osláv sa konalo dokonca až u nás v Príbovciach.
 
V nedeľu, 10.9.2023 o 10.30 hod. sa v evanjelickom kostole v Príbovciach konali Ekumenické služby Božie pri príležitosti týchto osláv, čo bola aj vyvrcholením týchto osláv. 
 
Prítomných hostí zo susednej obce ako aj ich družobných obcí privítal v evanjelickom kostole zborový farár Mgr. Marek Szabó a zborový dozorca Peter Šalát. Kázňou slova Božieho a zamyslením poslúžil brat farár Mgr. Marek Szabó, zborový farár CZ ECAV  Príbovce a Mgr. Miloš Pikala, rímskokatolícky farár farnosť Turčiansky Peter. Nápomocná bola aj farárka Mgr. Zuzana Szabóová.
 
Program Služieb Božích bol obohatený o operný spev v podaní Ing. Sivie Švábikovej, PhD. v doprovode klavíru,   Mgr. Art. Lucia Dobošová. Prítomným sa prihovorila aj starostka obce Príbovce Bc. Viktória Fľaková. Záverom všetkých potešil svojou piesňou zmiešaný ekumenický spevokol pod vedením Martiny Skokňovej rodenej Vybošťokovej.
 
Nechýbalo ani malé občerstvenie.

Galéria k článku

Ľubomír Žila