60. výročie ordinácie

60. výročie ordinácie

Súčasťou Teologickej konferencie od 1.- 3. 10. 2019 v Poprade bolo aj blahoželanie ordinačným jubilantom. Prítomní boli žiaľ len jeden z nich.  

60. výročie ordinácie

Miroslav Hvožďara st.

Narodil sa v Starej Turej, ordinovaný bol v roku 1959 v Prešove. Rok po ordinácii uzavrel v Kostolnom manželstvo. Po ordinácii pracoval krátko ako ošetrovateľ na chirurgii v nemocnici v Myjave. Jeho prvým pôsobiskom sa stal CZ Nové Mesto nad Váhom, kam nastúpil až v roku 1962 ako kaplán. Po roku odišiel do Trenčína, kde bol tiež kaplánom 1 rok. Od roku 1964 pôsobil 12 rokov v CZ Slavošovce, potom 10 rokov v CZ Hlboké a napokon 15 rokov v CZ Záriečie, kde v rokoch 1994-2001 zastával aj funkciu konseniora. V roku 2001 odišiel do CZ Senica-Čáčov, kde pôsobil už aj ako dôchodca až do roku 2016.

Príhovor Miroslava Hvožďaru st.

Ján Pavlovič

Narodil sa v Beckove, kde bol aj pokrstený a konfirmovaný. V roku 1959 bol v Prešove ordinovaný a o mesiac na to v Modre-Kráľovej uzavrel manželstvo. Po ordinácii bol niekoľko mesiacov kaplánom na Myjave, kde ešte 2 roky zotrval ako seniorálny kaplán. Potom odišiel do Spišskej Belej kde bol 10 rokov, potom pôsobil 8 rokov v Mengusovciach a od roku 1980 až do roku 2003 bol farárom v Poprade. Tu v rokoch 1980-1994 zastával funkciu konseniora. V roku 2003 odišiel do dôchodku.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.