500. výročie od vydania buly proti Martinovi Lutherovi

500. výročie od vydania buly proti Martinovi Lutherovi

Bulla contra errores Martini Lutheri et sequacium (Bula proti chybám Martina Luthera a jeho nasledovníkom), známa skôr ako Exsurge Domine bola vydaná 15. júna 1520. Bola napísaná, ako reakcia na učenie Martina Luthera, ktoré bolo proti názorom Cirkvi. Pápež v nich odsúdil 41 návrhov z Lutherových deväťdesiatich piatich téz, väčšia časť zvyšku pochádza z Lipskej debaty, kde diskutoval hlavne s Eckom.

Historický impulz pre túto bulu vyplynul zo snahy poskytnúť rozhodujúcu pápežskú odpoveď na rastúcu popularitu Lutherovho učenia. Začiatkom januára 1520 bolo zvolané pápežské konzistórium, aby preskúmalo Lutherovu vernosť voči učeniu Cirkvi. Po krátkej dobe to prinieslo unáhlený zoznam niekoľkých vnímaných chýb zistených v jeho spisoch. Výbor, ktorý sa zaoberal jeho spismi následne vypracoval správu, v ktorej sa uvádza, že z hľadiska katolíckej teológie by mohlo byť kacírske alebo chybné iba málo z Lutherovho učenia. Výsledkom bolo, že text, ktorý napokon vypracoval, obsahoval iba zoznam rôznych vyhlásení Luthera, ktoré boli vnímané ako problematické. Nebol urobený žiadny pokus poskytnúť konkrétne odpovede na Lutherove tvrdenia založené na Písme alebo katolíckej tradícii alebo na objasnenie toho, aký stupeň teologickej cenzúry by mal byť spojený s každým uvedeným tvrdením.
Všetky citované výroky mali byť odsúdené ako celok, ako kacírske, škandalózne, falošné, urážlivé voči zbožným ušiam alebo zvádzajúce jednoduché mysle. Eck možno použil túto taktiku, aby silnejšie spojil maličkosti chýb so všetkými výčitkami v učení u Luthera. Tento všeobecný vzorec na vyslovenie nedôvery už použila rada v Kostnici na odsúdenie rôznych tvrdení, ktoré vychádzajú zo spisov Jana Husa.
Vyhrážal sa mu exkomunikáciou, pokiaľ sa nevzdá v lehote šesťdesiatich dní od uverejnenia buly. Vytlačené kópie boli distribuované najmä v Sasku a jeho susedných regiónoch, kde mal Luther podporu.
Luther odmietol odvolať svoje učenie. Namiesto toho odpovedal zložením polemických traktov, ktoré sa upierali na pápežstvo, a verejným vypálením kópie buly 10. decembra 1520.

Exkomunikovaný bol napokon po Wormskom sneme v roku 1521.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.