50. výročie posvätenia chrámu v Rovensku

50. výročie posvätenia chrámu v Rovensku

Rovensko je malá obec, ktorá je fíliou cirkevného zboru Sobotište v Myjavskom senioráte. Každoročne si tu v 16. nedeľu po Svätej Trojici pripomínajú pamiatku posvätenia chrámu. Tento rok však bol významnejší, pretože na slávnostných Službách Božích si v Rovensku pripomenuli 50. výročie posviacky svojho kostola.

Na úvod slávnostných Služieb Božích zaspievala dievčenská skupina SMS-ky (Sobotištský mládežnícky spevokol) krásnu pieseň Privítajme Pána v tomto chráme. Na Bohoslužby boli pozvaní tiež bratia farári zo susedných zborov: zo Senice Juraj Šefčík, z Častkova Pavol Štefek, z Čáčova Lenka Sedláčková, ale aj Miroslav Hvožďara, farár vo výslužbe a  Ľubomír Batka, ktorý tu bol zborovým farárom  vyše 30 rokov. Váženým hosťom a zároveň slávnostným kazateľom bol biskup ZD Ján Hroboň.  Za kázňový text si zvolil 2 Sam 7, 11-17 … Nadto Ti Hospodin oznamuje,  že Hospodin Ti postaví dom … 

Domáci farár Rastislav Hvožďara vyslovil bratovi biskupovi vďaku za zvesť Slova Božieho a za povzbudivé slová, ktoré v nej zazneli. V pokázňovej časti znovu vystúpili SMS-ky a deti s krátkym biblickým príbehom. Cirkevné zhromaždenie pozdravil aj seniorátny dozorca Vladimír Malý a starosta obce Marián Rehuš, ktorý okrem iného pripomenul verš, vyrytý do zvonu v našom chráme: Živých si zvolávam k modlitbám a bdení, mŕtvych si sprevádzam k dočasnému snení. Ospalých zobúdzam ku práci a boji, ostatných posielam večierkom k pokoji.V pokázňovej časti zazneli tiež údaje o jubilujúcom kostole, ktoré prítomným priblížil domáci farár Rastislav Hvožďara a bývalý zborový farár Ľubomír Batka. 

O histórii stavby hovoril tiež najstarší člen cirkevného zboru a bývalý dlhoročný dozorca takmer 98- ročný Pavol Šarabok, aktívny pamätník stavby, ktorý viedol aj kroniku a zápisy z celej histórie kostola. Z ich príhovorov sme sa dozvedeli viacero informácií: Predtým, než sa začal stavať kostol, slúžila veriacim len zvonica,  posvätená v roku 1932. Posviacku základného kameňa kostola vykonal vtedajší senior Rudolf Koštiaľ 15. júna 1969. Do prác boli zapojení všetci cirkevníci od mládeže až po starších ľudí a všetci pracovali naozaj ochotne. Samozrejme  prispeli aj mnohými finančnými darmi a spolu sa tešili sa na svoj nový kostolík. S Božou pomocou bol postavený za 59 pracovných dní. Dozvedeli sme sa tiež zaujímavú históriu oltárneho obrazu. Slávnostnú posviacku vykonal 21. septembra 1969 znova Rudolf Koštiaľ, ktorý bol medzičasom zvolený za biskupa Západného dištriktu. Pred dnešným slávnostným dňom boli vykonané viaceré úpravy v okolí kostola i v jeho interiéri, vymenené boli vchodové dvere, osadená nová tabuľa s menami cirkevníkov, ktorí padli v prvej svetovej vojne...

Slávnostné Služby Božie končili Áronovským požehnaním, zaspievaním hymny Hrad prepevný a vzájomným podaním rúk.                                        

Galéria k článku

Oľga Zlochová
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.