50. výročie pamiatky posvätenia chrámu Božieho v Krnči

50. výročie pamiatky posvätenia chrámu Božieho v Krnči

Stánok sme Ti postavili, trojjediný Bože náš,
a v ňom sme sa zhromaždili, aby si nás požehnal...

13.9. 2020 uplynulo presne 50 rokov, čo vtedajší biskup Ján Michalko posvätil náš chrám Boží. Evanjelici z Krnče mali konečne svoj kostol. Túto vzácnu udalosť sme si pripomenuli slávnostnými službami Božími. Slova Božím kazateľom bol brat bývalý biskup Miloš Klátik. Liturgovali: senior Považského seniorátu Ján Ochodnický, bratia farári: Šuma, Jančo, Bobák a sestra farárka Bobáková.

Slávnostné služby Božie obohatili svojim vystúpením detská besiedka a spevokoly. K tejto slávnostnej udalosti bola cirkevným zborom vydaná fotokniha, ktorá zahŕňa fotografie za 50 rokov existencie chrámu. Jedinečným spôsobom tak zachytáva dôležité momenty života zboru. Jej autormi sú Jakub Remeň a Jarmila Vargová, ktorým cirkevný zbor za túto prácu daroval ďakovné listy. Je to malé dielko, ale bude slúžiť ďalším generáciám. Nech aj ono slúži k šíreniu Božieho mena.

Mali sme tak srdcia aj hrdlá plné oslavy nášho Pána za Jeho dobrodenie. Radostne sme spievali: „Oslavuj Pána, veď život a zdravie Ti dáva, silu ti vlieva a v priazni svojej zachováva.“                                                                                        

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.