50. výročie ordinácie

50. výročie ordinácie

Súčasťou Teologickej konferencie od 1.- 3. 10. 2019 v Poprade bolo aj blahoželanie ordinačným jubilantom. Prítomní boli žiaľ len niektorí z nich.  

50. výročie ordinácie

Pavel Melicherčík

Narodil sa v Dolnom Tisovníku, pokrstený a konfirmovaný bol v Hornom Tisovníku. Po ordinácii v Banskej Štiavnici bol 2 roky kaplánom RIS v Tisovci. V septembri 1974 v Banskej Štiavnici uzavrel manželstvo a potom odišiel do CZ Muránska dlhá Lúka (GES), kde bol 9 rokov námestným farárom. Od roku 1981 bol 6 rokov námestným farárom v Lovinobani (NOS), potom 1 rok námestným farárom v Cerove (HOS) a potom 19 rokov v CZ Žemberovce (DNS). Od roku 2009 bol 4 roky námestným farárom v Sennom, odkiaľ odišiel do dôchodku. V roku 2017 sa však do Senného vrátil a pôsobí tu ako dôchodca dodnes.

Príhovor Pavla Melicherčíka

Zuzana Oslíková

Narodila sa v maďarskej obci Erdökürt, kde bola aj pokrstená. Konfirmovaná bola v Jelke - Veľkých Úľanoch. Do manželstva vstúpila v roku 1966 v Jelke, pričom jej manželom sa stal evanjelický farár Ján Oslík. Jej prvým pôsobiskom po ordinácii bol CZ Malé Zlievce (NOS), kde pôsobila najprv ako kaplánka a potom ako námestná farárka spolu 24 rokov. Od roku 2000 bola 3 roky námestnou farárkou v Horných Príbelciach a potom ešte 2 roky v Príbelciach už ako dôchodkyňa. Svoju službu ukončila v roku 2005 odchodom do dôchodku.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.