499 rokov od Wormského ediktu

499 rokov od Wormského ediktu

Od januára 1521 prebiehal vo Wormse snem, na ktorom sa Martin Luther zúčastnil 16. apríla za veľkého vítania ľudí. Vypočutie prebehlo 17. a 18. apríla 1521 pred cisárovými vyvolencami (kurfirstmi).

Po tom ako Luther svoje učenie neodvolal, odišiel z Wormsu do Wittenbergu. Po niekoľkých dňoch bol unesený na hrad Wartburg.

8. mája 1521 bol napísaný edikt, no Lutherovi podporovatelia snem opustili. A tak napriek porušeniu rokovacieho poriadku, napriek neschváleniu ediktu kurfirstmi, bol verejne vydaný až 26. mája po konci snemu. Preto bol dlho považovaný za neplatný.

Ediktom bol Luther vyhlásený za kacíra a daný do kliatby. Nik ho nesmel prijať, poskytnúť mu ubytovanie, jedlo, pitie, mal byť odovzdaný cisárovi. Mali sa spáliť jeho spisy a nijaké jeho knihy sa nesmeli v ríši tlačiť bez súhlasu vrchnosti. Po tomto rozhodnutí sa ho nik nesmel verejne zastať. Bola mu zakázaná kazateľská činnosť.

Na hrade Wartburg sa Luther skrýval pod menom Rytier Juraj. Z mnícha sa stal bradatý rytier. Nepriatelia sa tešili, že je už mŕtvy. Prežil tu 300 dní, ktoré vyplnil literárnou prácou. S jeho pobytom je spojený preklad Novej zmluvy do nemčiny.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.