45. výročie ordinácie

45. výročie ordinácie

Súčasťou Teologickej konferencie od 1.- 3. 10. 2019 v Poprade bolo aj blahoželanie ordinačným jubilantom. Prítomní boli žiaľ len niektorí z nich.  

45. výročie ordinácie

Igor Mišina

Narodil sa v Palúdzke (Liptovský Mikuláš) ako syn evanjelického farára Jozefa Mišinu. Brat Boris je tiež evanjelickým farárom, toho času osobným tajomníkom generálneho biskupa. Igor Mišina bol pokrstený v Dovalove a konfirmovaný v Záriečí. Tu aj v roku 1974 vstúpil do manželstva a v tom istom roku bol aj v Bratislave ordinovaný. Prvé 3 mesiace bol seniorálnym kaplánom HOS v Ladzanoch. 7 rokov bol námestným farárom v Koceľovciach (GES) a napokon pôsobil 16 rokov ako námestný a potom aj zborový farár v CZ Rankovce (KOS). Počas tohto obdobia bol v rokoch 1991-1994 konseniorom KOS a v rokoch 1994-2000 seniorom KOS. V roku 2000 bol zvolený za biskupa Východného dištriktu. Hoci bol do tejto funkcie zvolený aj v roku 2006, zo zdravotných dôvodov sa jej vzdal a od decembra 2006 pôsobil 10 rokov ešte ako námestný farár v CZ Háj, kým dňa 31. augusta 2016 neodišiel do dôchodku.

Ján Podlesný

Pochádza z Abrahámoviec, pokrstený a konfirmovaný bol v Lopúchove. V roku 1973 v Raslaviciach uzavrel manželstvo a jeho manželka Anna je tiež evanjelickou farárkou. O rok neskôr bol v Bratislave ordinovaný. Prvé 3 roky bol námestným farárom v Jelšave (GES), potom 4 roky v Chyžnom, kde ho zvolili za zborového farára a zotrval tam ďalšie 4 roky. Od 1. januára 1985 nastúpil do Veľkého Grobu, kde bol 11 rokov, z toho v rokoch 1990-1996 seniorom BAS. V roku 1996 odišiel do Zvolena, kde pôsobil až do roku 2013, kedy odišiel do dôchodku.

Prof. ThDr. Juraj Bándy

Narodil sa v Rimavskej Sobote, pokrstený bol v Hrušove a konfirmovaný v Šamoríne. Do manželstva vstúpil v roku 1979. V roku 1974 bol v Bratislave ordinovaný a potom nastúpil za kaplána do CZ Pukanec (DNS), kde bol 2 roky. Rok bol tiež pomocným farárom v Kolárove. 15. októbra 1977 prišiel do Šamorína, kde si ho po dvoch rokoch zvolili za riadneho farára, ktorým bol až do roku 2005, teda 28 rokov. V októbri 2005 sa úradu farára vzdal, aby sa mohol naplno venovať práci na EBF UK, kde začal už v roku 1990 a skončil v roku 2019. V rokoch 2003-2007 bol dekanom EBF UK a až do konca svojej služby na fakulte zastával funkciu vedúceho katedry Starej zmluvy. Bol vedúcim prekladateľskej skupiny ekumenického prekladu Starej zmluvy do slovenčiny. Vydal mnoho monografií a vysokoškolských učebníc, bol ocenený viacerými vyznamenaniami a je držiteľom titulu prof. 

Príhovor Juraja Bándyho

Jozef Benka, PhD.

Pochádza zo Zlatého, pokrstený a konfirmovaný bol v Bardejove. V roku 1974 bol v Bratislave ordinovaný a po ordinácii bol 1 rok seniorálnym kaplánom ŠZS v Marhani, potom rok seniorálnym kaplánom GES v Rožňave. V roku 1978 v evanjelickom chráme v Soli uzavrel manželstvo a jeho manželka Helena je tiež evanjelickou farárkou. Od roku 1978 pôsobil 3 roky v CZ Baďan (HOS) a potom 3 roky ako námestný farár v CZ Prenčov (HOS). 6 rokov pôsobil v Kežmarku, potom 6 rokov v Gemerskej Polome, kde zastával aj funkciu konseniora GES. V roku 1996 odišiel do Pezinka, kde pôsobil až do roku 2012, kedy zo zborovej služby odišiel, aby sa naplno venoval práci na EBF UK, kde vyučoval už od roku 1990 a to ako asistent a neskôr odborný asistent na katedre praktickej teológie.

Prof. ThDr. Július Filo, Dr. h. c.

Narodil sa v Palúdzke ako syn evanjelického farára a neskôr biskupa VD Júliusa Fila. Pokrstený bol v Liptovskom Jáne a konfirmovaný vo Veľkej. V roku 1974 bol v Bratislave ordinovaný a po ordinácii bol 1 rok seniorálnym kaplánom LOS v Ružomberku. V rokoch 1975-1980 bol biskupským farárom na GBÚ a zároveň duchovným správcom teologického domova na SEBF. V roku 1976 v Liptovskom Jáne uzavrel manželstvo. Od roku 1980 bol 14 rokov farárom v CZ Svätý Jur. V rámci tohto obdobia bol na 5 rokov z duchovnej služby v zbore uvoľnený, nakoľko pôsobil v SLZ v Ženeve ako koordinátor programu pre prácu s mládežou. V roku 1994 bol zvolený za generálneho biskupa ECAV a v tejto službe vytrval 12 rokov. Po jej skončení bol krátko misijným duchovným ECAV, potom seniorálnym kaplánom BAS a napokon od roku 2008 je námestným farárom na kaplánskom mieste v CZ Vrbovce. Už od roku 1974 pôsobí na EBF UK, kde dosiahol titul prof. ThDr a Dr. h. c. Zastával funkciu dekana EBF UK aj funkciu vedúceho katedry Praktickej teológie. Bol predsedom ERC SR a zastával mnohé ďalšie významné funkcie. 

Príhovor Júliusa Fila

Samuel Ján Mišiak, PhD.

Narodil sa vo Svätom Petri ako syn evanjelického farára Júliusa Daniela Mišiaka. Vo Svätom Petri bol aj pokrstený a konfirmovaný. V roku 1974 bol v Bratislave ordinovaný a o rok neskôr v Šahách vstúpil do manželstva, pričom jeho manželka Jaroslava je tiež evanjelickou farárkou. Jeho prvým pôsobiskom bola Myjava, kde bol 3 roky seniorálnym kaplánom, potom 2 roky námestným farárom a 35 rokov zborovým farárom. Dodnes v tomto zbore pôsobí ako námestný farár. Od roku 1994 bol 1 rok konseniorom MYS a potom 12 rokov seniorom MYS. Od roku 2001 pôsobí aj na EBF UK na katedre praktickej teológie.

Príhovor Samuela Jána Mišiaka

Ján Sabanoš

Narodil sa v Hanušovciach nad Topľou, kde bol aj pokrstený a konfirmovaný. V roku 1974 bol v Bratislave ordinovaný a o rok neskôr vo veľkom Grobe vstúpil do manželstva. Pôsobil krátko v CZ Krompachy, 1 rok bol seniorálnym kaplánom BAS v Pezinku a potom prišiel do Partizánskeho, kde bol 2 roky kaplánom, potom  14 rokov námestným farárom a 9 rokov zborovým farárom. Od roku 2003 bol 3 roky v Senci, potom rok v Leštinách až v roku 2007 prišiel do Mníška nad Hnilcom, kde pôsobí dodnes.

Príhovor Jána Sabanoša

Juraj Šefčík

Narodil sa v Selenči – bývalej Juhoslávii. Tu bol aj pokrstený a konfirmovaný. V roku 1974 v Novom Meste nad Váhom vstúpil do manželstva a v decembri toho istého roku bol v Selenči ordinovaný. Zopár mesiacov bol kaplánom v Kovačici, potom bol 3 roky farárom v CZ Bielo Blato, až v roku 1979 prišiel do Kulpína, kde bol farárom 18 rokov. 31. októbra 1997 nastúpil za farára do Senice, kde pôsobí dodnes. V roku 2006 bol zvolený za konseniora MYS a v roku 2007 za seniora MYS, ktorým bol 6 rokov.

Príhovor Juraja Šefčíka

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.