35. výročie ordinácie

35. výročie ordinácie

Súčasťou Teologickej konferencie od 1.- 3. 10. 2019 v Poprade bolo aj blahoželanie ordinačným jubilantom. Prítomní boli žiaľ len niektorí z nich.  


35. výročie ordinácie 

Ján Bakalár

Narodil sa vo Vranove nad Topľou, pokrstený a konfirmovaný bol v Kukovej. V roku 1984 v Kukovej uzavrel manželstvo a v tom istom roku bol aj ordinovaný a to v Bratislave. Jeho prvým pôsobiskom bol CZ Prenčov, kde bol niekoľko mesiacov námestným farárom. Potom pôsobil v Batizovciach, kde bol najprv 5 rokov námestným a potom 3 roky zborovým farárom. Tu sa v roku 1994 stal aj seniorom TAS, vo funkcii bol však iba jeden rok, pretože v roku 1995 odišiel za farára do Prešova, kde je dodnes. Pred niekoľkými dňami oslávil brat farár okrúhle 60. jubileum.

Príhovor Jána Bakalára

Margita Dieová

Narodila sa v Prešove, pokrstená a konfirmovaná bola v Sabinove, do manželstva vstúpila v roku 1991 v Martine. Po ordinácii v roku 1984 bola 4 roky seniorálnou kaplánkou TUS v Sučanoch. 1. novembra v roku 1988 prišla do cirkevného zboru Martin – Záturčie, kde pôsobí už 31 rokov.

Príhovor Margity Dieovej

Daniel Midriak

Narodil sa v Lučenci ako syn evanjelického farára a neskôr seniora ŠZS a biskupa VD Jána Midriaka, pokrstený bol v Uhorskom a konfirmovaný bol v Prešove. V roku 1984 uzavrel manželstvo a v tom istom roku bol aj ordinovaný. Prvé 4 roky pôsobil v CZ Kameňany (GES), potom bol 7 rokov námestným farárom v Ružomberku a napokon v roku 1994 prišiel do Svitu, kde pôsobí dodnes.

Dezider Rusňák

Pochádza z obce Čučma v okrese Rožňava. Pokrstený a konfirmovaný bol v Rožňave. Absolvoval dve stredné školy a po viacročnom civilnom zamestnaní sa prihlásil na EBF UK, ktorú úspešne absolvoval a bol ordinovaný v roku 1984 v Bratislave. Po ordinácii prvé dva roky pôsobil ako seniorálny kaplán GES v Rejdovej. 1. januára 1987 nastúpil do cirkevného zboru Gemer (GES), kde pôsobí už 32 rokov, dnes ako dôchodca.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.