30. výročie ordinácie

30. výročie ordinácie

Súčasťou Teologickej konferencie od 1.- 3. 10. 2019 v Poprade bolo aj blahoželanie ordinačným jubilantom. Prítomní boli žiaľ len niektorí z nich. 

30. výročie ordinácie

Danica Chovanová

Pôvodne prekladateľka v slovenskej hudobnej agentúre Slovkoncert. Pochádza z Bratislavy, kde bola pokrstená, konfirmovaná a kde aj vstúpila do manželstva, keď sa stala manželkou Igora Chovana – evanjelického farára, toho času vo výslužbe. Po absolvovaní filozofickej fakulty UK v Bratislave a niekoľkoročnom zamestnaní v agentúre Slovkoncert, absolvovala aj štúdium na EBF UK a bola ordinovaná 9. júla 1989 v Prešove. Bola kaplánkou v CZ Hlohovec (BAS) a to od roku 1996 až do roku 2015, kedy odišla do dôchodku.

Dušan Cina

Narodil sa v Prešove, pokrstený bol v Šarišskej Porube (fília CZ Nemcovce) a konfirmovaný bol v Nemcovciach. Po ordinácii, ktorá bola 9. júla 1989 v Prešove a sobáši, ktorým vstúpil do manželstva o 11 dní neskôr v Giraltovciach, pôsobil 4 roky ako námestný farár v Sáse (HOS), potom 5 rokov ako zborový farár v Kukovej (ŠZS) a 3 roky ako zborový farár v Hybe (LOS). V septembri 2001 sa vrátil do CZ Kuková, kde ako zborový farár pôsobil až do roku 2010, kedy sa stal vedúcim biskupského úradu VD, kde pôsobí dodnes. V rokoch 2005 až 2010 bol konseniorom ŠZS pre VM záležitosti. V závere septembra 2019 sa stal kandidátom na biskupa VD. 

Ondrej Koč ml.

Narodil sa v Bardejove ako syn evanjelického farára Ondreja Koča, toho času vo výslužbe. Obe jeho sestry sa stali manželkami evanjelických farárov a sestra Mária je sama evanjelickou farárkou. Pokrstený a konfirmovaný bol v ev. a.v. chráme v Kukovej, po štúdiách na EBF UK v Bratislave bol dňa 9. júla 1989 v Prešove ordinovaný. Do manželstva vstúpil v roku 1991 v Kežmarku. Po ordinácii bol prvý rok námestným farárom v Kraskove (RIS), potom bol 3 mesiace seniorálnym kaplánom GES a napokon prišiel do Kežmarku, kde ako námestný farár pôsobil 8 rokov. 1. marca 1998 nastúpil ako námestný farár na II. kňazskej stanici v Prešove a v decembri toho istého roku sa stal zborovým farárom v CZ Prešov, kde je dodnes. V roku 2004 bol krátky čas aj konseniorom ŠZS. O dva mesiace oslávi brat Koč svoje polokrúhle 55. jubileum.

 Milan Krivda

Narodil sa v Krupine, pokrstený a konfirmovaný bol v CZ Kráľovce-Krnišov (HOS). Po ordinácii v roku 1989 pôsobil prvých 5 rokov ako námestný a potom ďalších 5 rokov ako zborový farár v CZ Drienčany (RIS). Tu bol v roku 1998 zvolený aj za konseniora RIS. V roku 1999 sa oženil a vzal si za manželku Martinu Sudrovú, evanjelickú farárku. V rokoch 1999 až 2004 pôsobil v CZ Sása, odkiaľ odišiel do Bratislavy-Petržalky, kde pôsobil 2 roky. V roku 2006 bol zvolený za biskupa Západného dištriktu a v tejto funkcii vytrval 12 rokov. Po skončení biskupskej služby odišiel do CZ Hrachovo, kde bol najprv námestným a teraz už zborovým farárom.

Pavel Kušnír

Pochádza z Prešova, kde bol aj pokrstený, konfirmovaný, kde v roku 1990 vstúpil do manželstva a kde bol v roku 1989 aj ordinovaný. 1. augusta v tom istom roku nastúpil ako námestný farár v CZ Vysoké Tatry, kde sa v roku 1992 stal zborovým farárom, ktorým je dodnes. Vo februári tohto roku oslávil aj svoje polokrúhle 55. jubileum.

Príhovor Pavla Kušníra

Jaroslav Matys

Narodil sa v Stropkove, ešte pred ordináciou v roku 1988 v Giraltovciach uzavrel manželstvo a v roku 1989 bol v Prešove ordinovaný. Prvé 2 mesiace bol námestným farárom v Michalovciach (ŠZS), potom prišiel do CZ Marhaň, kde bol 3 roky námestným a potom 10 rokov zborovým farárom. Od roku 2003 je zborovým farárom v Spišskej Novej Vsi. Od roku 2017 je seniorom TAS.

Ján Velebír

Narodil sa v Bratislave ako syn evanjelického farára Jána Velebíra. Pokrstený bol v Žehni a konfirmovaný v Sabinove. V roku 1988 uzavrel manželstvo a jeho manželka Anna je tiež evanjelickou farárkou. Po ordinácii v roku 1989 v Prešove bol najprv 3 roky námestným a potom ešte 4 roky zborovým farárom v Kalinove (NOS). V roku 1996 odišiel do Východnej, kde bol 6 rokov námestným farárom. Od roku 2002 je zborovým farárom v Bardejove. V roku 2010 bol zvolený za konseniora a v roku 2011 za seniora ŠZS, ktorým bol do roku 2017.

Príhovor Jána Velebíra

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.