29. Ekumenický pašiový sprievod na Veľký piatok v Košiciach

29. Ekumenický pašiový sprievod na Veľký piatok v Košiciach

7.4.2023 o 13:00 hod.  pre nepriaznivé počasie sa konal v sakrálnom priestore evanjelického kostola  EC a.v na Mlynskej ulici

Téma:  SPOLOČNÍCI NA CESTE  “ Ja som cesta, pravda i život (Jn 14, 6)“
 
        Ekumenické pašiové sprievody v Košiciach majú už 29-ročnú tradíciu. Pripravujú ho členovia Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Cirkev československá husitská, Evanjelická cirkev a.v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach. V krátkych textoch každá  cirkev, spoločenstvo predniesla  svojím zástupcom zamyslenie k téme. Tohto roku to bol  Ježišov biblický odkaz z Jánovho evanjelia  “ Ja som cesta, pravda i život (Jn 14, 6)“
   Sprievod vznikol ako symbolické spojenie veľkopiatkovej obyčaje čítať v rámci bohoslužieb úryvky zo Svätého písma o utrpení Ježiša Krista. Ohlasovanie jeho slova 
napomáha a súčasne i vytvára novú jednotu medzi všetkými kresťanskými cirkvami i ľuďmi dobrej vôle.  Tohtoročné modlitby a zamyslenia boli nesené spoločne na ceste s Ježišom Kristom a jeho krížom nesený na Golgotu, o pravde slova, o   jeho živote, ktorý máme nasledovať, o uvedomení si svojej hriešnosti a náprave svojho života.
Ježiš – Boží syn prišiel  na svet ako láska, ktorá sa obetovala na kríži, aby sme boli zachránení pred smrťou a mali s ním večný život.  Zamyslieť sa nad touto evanjeliovou pravdou  prišli košičania ale aj duchovenstvo.  
      Záverečné požehnanie prítomným dal Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita a predseda KBS, povzbudil prítomných k jednote medzi cirkvami a vyzdvihol myšlienku odovzdať seba a svoje rodiny Ježišovi Kristovi, aby niesol naše životy jeho svätý kríž. Kristov kríž je symbolom nádeje medzi ľuďmi, národmi a spoločenstvami. 
   Tohto podujatia sa zúčastnili predstavitelia samosprávy mesta Košice.

Galéria k článku

Marieta Koščíková