220. výročie príchodu Slovákov do Nadlaku

220. výročie príchodu Slovákov do Nadlaku

V rumunskom Nadlaku si pripomínali vzácne výročie: 220 rokov života Slovákov v Nadlaku. Pri tejto príležitosti pripravil Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku medzinárodnú konferenciu. Medzi pozvanými hosťami bol aj brat generálny biskup ECAV Ivan Eľko s delegáciou. Vo svojom pozdrave vyzdvihol opätovné láskavé prijatie miestneho cirkevného zboru a seniorátu a takisto vzácne väzby evanjelických cirkevných zborov na Slovensku s bratmi a sestrami na Dolnej zemi. Zároveň zaželal účastníkom Božie požehnanie pri spomínaní na svoje korene a na svojich predkov. 

"O svoju slovenskú evanjelickú identitu sa starajte tak, ako o tento strom." S týmto odkazom posadili 18. novembra 2023 v blízkosti evanjelického kostola v Nadlaku mladý kaučukovník- strom budúcnosti. Aj ten bude ďalšej generácii pripomínať vzácnych predkov, ktorí prišli do Nadlaku so svojou hlbokou vierou a národným povedomím. 
Slávnosti v Nadlaku pokračovali v sobotu popoludní. Do života bola uvedená nová kniha p. Márie Štefankovej o modrotlači v Nadlaku a otvorili aj výstavu zo života rodinných tradícií nadlackých Slovákov. Následne sa zástupcovia cirkví a hostia spoznali pri voľných rozhovoroch a prezentáciách svojich aktivít.

Slávnostné Služby Božie pri príležitosti osláv 220. výročia príchodu slovenských evanjelikov do Nadlaku boli slávnostným vyvrcholením celého programu osláv. Kazateľom bol brat generálny biskup ECAV, Ivan Eľko. Záznam je k dispozícii tu: https://fb.watch/oqZAQp4Q5_/

Galéria k článku

Jana Nunvářová a Boris Mišina