220 rokov domu Božieho v Gerlachove

220 rokov domu Božieho v Gerlachove

Evanjelici v Gerlachove mali v 2. nedeľu po Sv. Trojici veľký dôvod na radosť. Chrám Boží oslávil 220. „narodeniny“. Uplynulo 220 rokov od jeho posvätenia. Z toho dôvodu sa konali slávnostné služby Božie, na ktorých poslúžil zvesťou Božieho slova dôstojný brat biskup VD Mgr. Peter Mihoč.

V kázni slova Božieho prirovnal dom Boží k duchovnej studni, kde máme prichádzať čerpať duchovnú silu a povzbudenie vo viere. V úvode služieb Božích prítomných privítal brat zástupca dozorcu dcérocirkvi Gerlachov Ľubomír Nikerle a históriu cirkevného zboru priblížil brat Pavel Povec. Liturgiou poslúžil domáci zborový farár Mgr. Miroslav Maťo, Mgr. Janka Maťová – nám. farárka CZ Poprad - Matejovce a Mgr. Pavel Kušnír, zborový farár CZ Vysoké Tatry.
Piesňami na chválu Božieho mena poslúžila zborová hudobná skupina Otvorené dvere a brat kantor Mgr. Vladimír Andraš.
Po skončení slávnostných služieb Božích pokračovalo spoločenstvo pri slávnostnom stole, kde mal brat biskup príležitosť zoznámiť sa a spoločne zdieľať s členmi predsedníctva a presbyterstva dcérocirkvi Gerlachov.
Vďaka patrí Pánu Bohu za požehnané chvíle plné radosti a oslavy Božieho mena v 220-ročnom chráme Božom. Nech aj naďalej sa v ňom stretáva Boží ľud k oslave Pána Boha a k načieraniu z duchovnej studne.

Viac fotografií, ako aj nahrávku kázne môžete nájsť na stránke www.ecavgerlachov.sk

Galéria k článku

Daniel Faix
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.