200. výročie narodenia Andreja Sládkoviča

200. výročie narodenia Andreja Sládkoviča SKOLSKE.SK

Dňa 30. marca 2020 uplynulo dvesto rokov od narodenia Andreja Braxatorisa – Sládkoviča evanjelického a.v. kňaza a štúrovského básnika.  Na podnet našej rodáčky M. Rehákovej mal byť v tento deň v našom kostole slávnostný program venovaný tejto významnej osobnosti, ktorá posledných šestnásť rokov svojho života pôsobil ako farár v našom cirkevnom zbore v Radvani.

V rámci tohto programu mal mať duchovné slovo brat gen. biskup a domáci farár. Napriek tomu, že sme kvôli pandémii koronavírusu museli tento program zrušiť, pripomenuli sme si prácu a dielo nášho najznámejšieho zborového farára, pásmom slova a hudby na internetovom rádiu, ktorý pripravili naši cirkevníci, sestra Ľubomíra Slobodová a brat Milan Zajac.

Andrej Braxatoris – Sládkovič zostáva v pamäti radvanských cirkevníkov ako budovateľ elementárneho slovenského školstva a to nielen v samotnej Radvani, ale aj našich fíliách v Horných Pršanoch, Skubíne, v Malachove a na Králikoch. Táto jeho činnosť výraznou mierou prispela k zachovaniu a upevneniu evanjelického a slovenského povedomia našich evanjelikov. Okrem tejto práci bol prvým duchovným, ktorý zhromažďoval svojich cirkevníkov ku spoločným modlitbám. Jeho osobný duchovný život bol vzorom aj pre J. M. Hurbana. Preto je pre nás samozrejmosťou starať sa o hrob Andreja Braxatorisa – Sládkoviča a jeho manželky Antónie.

          V našom cirkevnom zbore, po skončení súčasnej pandémie, radi privítame každého, kto si bude chcieť uctiť pamiatku nášho zborového farára a štúrovského básnika Andreja Braxatorisa – Sládkoviča.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.