125. výročie založenia Tranoscia

125. výročie založenia Tranoscia

Evanjelické vydavateľstvo TRANOSCIUS oslavuje v tomto roku 125. výročie od svojho založenia. Vzniklo v neľahkých časoch, keď sloboda slova nebola samozrejmosťou. Zakladatelia, ktorí sa stretli 27. apríla 1898 v Liptovskom Mikuláši, však verili, že pravdivé slovo si nájde cestu aj v ťažkých dobách a stane sa oporou pre mnohých. Tento cieľ mali stále pred očami, a tak sa vydavateľstvo etablovalo nielen ako náboženský spolok, ale aj ako kultúrna inštitúcia, ktorá počas svojej doterajšej existencie často vplývala na verejnú mienku. Vydávaním kníh, novín a časopisov formovala myslenie mnohých. V dobách ústupu demokracie bol TRANOSCIUS miestom azylu dobrého slova a stále ním je. 

Pri 125. výročí založenia vydavateľstva TRANOSCIUS si chceme uctiť prácu jeho redaktorov, novinárov, korektorov a spolupracovníkov počas štyroch dní (27. - 30. 4. 2023) podľa priloženého programu. Medzi iným aj vydaním poštovej známky. Jej slávnostná inaugurácia sa uskutoční 27. apríla 2023 o 14.30 na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši. Srdečne Vás pozývame na tieto slávnosti a veríme, že svojou účasťou podporíte šírenie dobrého a pravdivého slova v našej spoločnosti. 

Program osláv_125. Tranosius.pdf